Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Kapatma Kararına İtiraz.

.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim, ... adlı şirketin ortaklarından olup, aynı zamanda
sorumlu ve yetkili temsilcisidir.

                                    
       

2-) Adı geçen işyeri, ... Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulu,
iş sağlığı ve güvenliğini denetlemeye yetkili komisyon
tarafından, .../.../... tarihinde kapatılmıştır.

                                    
      

-

 

v

~

-

€

 

x

帀풄愍̤摧皆@ሀar yasaya aykırı olup, adı geçen kararın
iptali için … günlük yasal süresi içinde itiraz ediyoruz.

                                    
      

HUKUKİ NEDENLER                    : 4857 S. K. m.
79 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Kapatma
kararı, tebliğ zaptı, keşif, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, ... Bölge Müdürlüğü komisyonunun
kapatma kararının kaldırılmasına, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78