Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye
İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde kira sözleşmesi
yapmıştır. Bu  sözleşme uyarınca müvekkilime ait …
adresindeki … m² dükkanı davalı aylık …TL. kira parası ödemek
üzere kiralamıştır.

2-) Müvekkilimin oğlu …, yıldır Almanya’da ikamet etmektedir.
…, …/…/… tarihinde Türkiye’ye kesin dönüş yapacaktır ve
adı geçen dükkanda … Mağazası açacaktır.

ð

ø

.

8

’

ò

0

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

tahliye ihtarı göndermemize ve kira sözleşmesi bitmiş olmasına
rağmen taşınmaz halen boşaltılmamıştır.

HUKUKİ NEDENLER                    : 6570 S. K. m.
7 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Kira
sözleşmesi, ihtarname, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, işyeri ihtiyacı sebebiyle kiralananın
tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78