Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : İstirdat Davasıdır.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim  …/…/… tarihinde noterde düzenlenen belge ile
davalı şahsa … TL borçlanmış ve borcu ödediğine
dair  ibranameyi …/…/… almıştır.

2-) Davalı kötüniyetli olarak, karşılığı ödenen noter senedini
icra takibine koymuş ve müvekkilimle ilgisi olmayan adreslere tebligat
yapılması sonucu takip kesinleşmiştir.

...

`

b

Z

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

ştır. Müvekkilime ait olan taşınmazın gerçek değeri …
TL’dir. Bu nedenlerden ötürü dava açılması zorunlu hale
gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 72
ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : İcra takip
dosyası, noter senedi, ibraname ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, icra takibi sonucu
satılan müvekkilime ait taşınmazın gerçek değeri olan …TL’nin
davalıdan geri alınarak müvekkilime verilmesine, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78