Giriş yap
Kayıt ol

        …  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
  :

           

DAVALI                                :

KONU                                  
  : Aylık ......TL. olan  İştirak Nafakasının
......TL.  arttırımı  ile aylık ......TL. ye çıkartılması
İstemimizdir.

.

AÇIKLAMALARIZ              :

1- Davalı … ile müvekkilemiz …  Aile Mahkemesinin … tarih,
… E. ve … K. Sayılı ilamı ile boşanmışlardır.

2- Boşanma sonucunda eşlerin müşterek çocuğu … doğumlu …'un
velayeti annesine bırakılmıştır. Müşterek çocuğa bu ilamda
nafaka bağlanmamıştır. Ancak ağırlaşan hayat şartları
karşısında çocuğun masrafları ve okul giderlerinin artması sonucu
müvekkilemiz müşterek çocuğa nafaka bağlanması için … Aile
Mahkemesi’nde … E. sayılı dosya ile dava açmıştır.

3- … Aile  Hukuk Mahkemesi  … tarih, … E. ve … K. Sayılı
ilamı ile müşterek çocuk … için aylık …TL iştirak
nafakasına hükmetmiştir.

”

iştirak nafakası günün ekonomik koşulları ve müşterek çocuğun
büyümesi ve ihtiyaçlarının artması sonucu yetersiz kalmıştır.
Müşterek çocuk … halen … Lisesi … sınıfta okumaktadır.

5- Davalının ekonomik durumundaki düzelme, yüksek enflasyon
karşısında paranın alım gücündeki düşüş ve müşterek
çocuğun ihtiyaçlarındaki artış da göz önünde bulundurularak bu
davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : HUMK., MK. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          :1-       ..... 1 AHM ../...
E. Sayılı Dosyası

 2-       ..... 2 AHM ../... E. Sayılı Dosyası

 3-       Tarafların Mali ve Ekonomik Durum Araştırması

 4-       Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri diğer
deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Açıklanan nedenlerle
aylık ....... olan iştirak nafakasının ....... arttırımı ile
aylık ....... ‘ye çıkartılmasına,yargılama giderlerinin ve
vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine  karar verilmesini talep
ederiz. …/…/…

 

DavacıVekili                             
                                    
                                    
    Av.       


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78