Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     Konya NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : İŞTİRAK NAFAKASI VERİLMESİ DAVASI

AÇIKLAMALAR:

1) Davalı ile müvekkilim 24.04.1996 tarihinde evlenmiştir. Davalı o
tarihte Almanya’da yaşadığı için müvekkilim de bu evlilik sebebiyle
Almanya’da yaşamaya başlamıştır. Bu evlilikten 25.12.1997 doğumlu Tuba
ve 18.10.2004 doğumlu Fatma Nisa adlı iki çocukları meydana gelmiştir.
(ekli belge 1)

Boşanmalarından sonra davacı hiçbir şekilde çocuklarıyla irtibata
geçmemiş, onlara maddi ve manevi bir yardımda bulunmamıştır. Zira Fatma
Nisa adlı küçük çocuklarının sağlık problemleri olmuş ve zihinsel
engelli olduğu tespit edilmiştir.(ekli belge 2-daha sonra
Türkçeleştirilmiş hali sunulacaktır) .Rahatsızlığı sebebiyle sürekli
hastaneye yatması gereken Fatma Nisa için Almanya hukukuna göre
babasının izni gerekmiş fakat davalı babanın ilgisizliğinden bu izni
almak mümkün olmamıştır. Bunun için de müvekkilim ayrı bir dava açmış,
dava sonucunda haklı görülerek iki çocuğun da velayetinin davacı
müvekkilime verilmesine karar verilmiştir.

3) Boşanma kararı ile birlikte çocuklar için iştirak nafakası takdir
edilmemiştir. Oysaki velayetin kullanımı kendine verilmeyen eş, çocuğun
bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Almanya’da Türkçe karşılığı gençlik idaresi olan bir kuruluş mevcut
olup, iyi bakılmayan çocuklara el koymakta bunun için aileleri denetim
altında tutmaktadır. Çocukları için adeta savaşan müvekkilim (anne) gece
gündüz çalışmakta gerek hasta bakıcılığı gerek temizlikçilik yaparak
yavrularının elinden alınmaması ve onlara ferah bir yaşam sağlamak için
yoğun çaba sarfetmektedir.

Ayrıca küçük kızın özel durumu söz konusu olup, kendisi Almanya
Hastanelerinden alınan raporlarda görüleceği üzere Türkçe karşılığı
‘’Geri Zekâlıdır.’’ Yaşıtlarına göre 5 yaş daha geriden yaşayan Fatma
Nisa sürekli annesine muhtaç, ayrı yaşayamaz ve evlilik yapamaz. Annesi
bu sebepten dolayı gündüz o kreşteyken çalışıyor evdeyken çalışamıyor.
Bu tür çocukların gittiği kreş benzeri eğitim-öğretim merkezine
gitmektedir, buranın kendine özgü özel kıyafet, özel ayakkabıları
bulunmaktadır. Öğrenme ve gelişim zorluklarından dolayı bu çocuklara
özel araç ve gereçler, oyuncak türü öğretici materyaller
kullanılmaktadır. Müvekkilim çalıştığından dolayı kreşe özel servisle
getirilip götürülmektedir. Tüm bu masraflar Almanya koşullarının Türkiye
koşullarından daha ağır olduğu göz önünde bulundurulduğunda müvekkilimi
aşmaktadır.

Tüm anneler yavrularının kendisinden önce ölmesinden korkarken, bir
zihinsel engelli annesi olan müvekkilimin korkusu ise, kendisine muhtaç
olan yavrusundan önce ölmektir.

Tuba adlı kızları ise Almanya’da meslek lisesine gitmekte olup, 11.
sınıftır. Okul masrafları ve günlük masrafları Almanya şartlarına göre
aylık 400 Euro’yu bulmaktadır. Zira otobüs bileti, yemek masrafı, meslek
lisesi olduğu için özel araç ve gereçleri masrafları, günlük hayattaki
giyecek masrafları, sağlık masrafları vb. giderleri bulunmakta olup,
müvekkilimin durumu yapılan araştırmalar sonucu buna yeterli
görülmediğinden Tuba’ya geri ödemeli burs verilmektedir, çünkü babasının
hiçbir katkısı bulunmamaktadır.

Tüm bu sebeplerden dolayı amacı sırf yavrularına daha iyi bir gelecek
sunabilmek olan müvekkilim için davalıyla müşterek olan velayetindeki
çocukları için iştirak nafakası isteme zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER : nüfus aile kayıt tablosu, doktor raporları, ekonomik ve
sosyal durum araştırması

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı aile mahkemelerinin kuruluş görev ve
yargılama usulüne dair kanun md.4, tmk 182 f2

TALEP SONUCU : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile Tuba
ve Fatma Nisa için,

-  küçük Fatma Nisa’nın özel durumu ve

-  Tuba’nın devam eden eğitim durumu,

-  TLnin Euro karşılığının nerdeyse 1/3 ü olduğu,

-  ayrıca Almanya’da yaşam idame ettirmenin Türkiye’ye nazaran zorluğu
  göz önünde bulundurularak

ayrı ayrı aylık 1000 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya
verilmesi ve tüm mahkeme gider masrafları ve vekalet ücretinin karşı
tarafa yükletilmesini arz ve talep ederim.

11.12.2014

Davacı Vekili