Giriş yap
Kayıt ol

        … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

 

 

DAVACILAR                       : 1-

 

  2-

 

VEKİLİ                                
 :

 

DAVALI                                :

 

KONU                                  
 : Taşınmazdaki iştirak halinin müşterek mülkiyete

  dönüştürülmesi isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                 :

 

1- Müşterek muris (…) …/…/…tarihinde ölmüş olup geriye
mirasçıları olarak müvekkil  davacılar ile davalı diğer
çocuğu …’yi bırakmıştır. Veraset ilamını ekte sunuyoruz.

 

ä

æ

è

ê

î

æ

ê

怀킄愂̤摧㻩+ᄀak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete
çevirmek için davalıya başvurmuşsak da talebimiz davalı
tarafından reddedilmiştir. Davalı haklı bir sebep olmaksızın
iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmemektedir.

 

3- Söz konusu iştirak halindeki mülkiyetin verasetteki payların
tapuya işlenmesi suretiyle müşterek mülkiyete çevrilebilmesi için
iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER        : MK, HUMK ve diğer yasal nedenler.

 

HUKUKİ DELİLLER          : Tapu kayıtları, veraset
ilamı, nüfus kayıtları ve diğer yasal

  deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM             : Açıkladığımız
nedenlerle tapunun … parselinde müşterek muris (…) adına
kayıtlı taşınmazdaki iştirak halinde mülkiyetin ekteki veraset
ilamında yazılı payların davacı müvekkiller adına tapuya tescili
suretiyle müşterek mülkiyete dönüştürülmesini saygıyla
müvekkiller adına  arz ve talep ederiz. …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78