Giriş yap
Kayıt ol

        									   Örnek No: 23

T.C.

İcra

Müdürlüğü

Dosya No:

İSTİHKAK İDDİASININ BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN BELGE

1-Alacaklının adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi   :		

		

2-Borçlunun adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi    :

3-Üçüncü şahsın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :

4-İstihkak beyan eden kişinin adı, soyadı ve yerleşim 

  yerindeki adresi 					     :

5-İstihkak beyanı üzerine kime ihbar yapıldığı 	     :

˜

-

–

˜

6-İstihkak konusu malın neden ibaret olduğu 	     :

	İşbu kağıdın tebliği tarihinden itibaren (3) gün içinde
istihkak iddiasına karşı itiraz etmediğiniz takdirde İcra ve İflas
Kanununun 96 ve 150/g maddeleri gereğince istihkak iddiasını kabul
etmiş sayılacağınız tebliğ olunur. 

(İİK m.86, 96, 150/g) 

  ..../..../........

  İcra Müdürü

 Mühür ve imza


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78