Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

................... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 

............. DEFDERDARLIK MALİYE MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                    
       				  ..........

ALACAKLI       : 

VEKİLİ          : 

BORÇLU        : 

BORÇ MİKTARI  : 

    

  Yukarıda ad-soyadı, açık kimliği, adresi belirtilen borçlunun
kurumunuzdan doğmuş ve doğacak olan tüm hak ve alacaklarının borca
yeter miktarda olmak üzere ihtiyaten haczedilmesine karar
verilmiştir. 

̀Ĥ萎.␷㠀$⑈崀⺄愀Ĥ摧㺒r

␃؃Ĥ萎.␷㠀$⑈崀⺄愀̤摧㺒r
̤̀萎.萑–␷㠀$⑈崀⺄怀隄愀̤摧㺒r܀larak kesintilerin
müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesi, aksi hareket edenler
hakkında İİK'nun 355-356-357 maddeleri gereğince işlem
yapılacağının bilinmesi ve yapılan işlem sonucunda
müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. 

                                    
           		

                                    
              			İcra Müdürü

                                    
               			 ..................


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78