Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞINA,

                                    
            Dosya No: 		 D.iş

Sayın Başkanlığınızca verilen ihtiyati haciz kararı, İstanbul 
.İcra Müdürlüğünün 2004/       E.sa-

yılı dosyasında işleme konmuş, Borçlu haciz sırasında teminatın
iadesine muafakat etmiştir.Temina-

tın iadesine karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.

                                    
                 Alacaklı Vekili

                                    
                 

İSTANBUL   . İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE,

‚

L

N

P

R

T

V

X

Z

ž

                         Dosya No:2004/    
E.

Cari muamelenin bildirilmesi rica olunur.

İSTANBUL   .ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞINA,

                                    
             Dosya No: 2004/      D.iş

Sayın Başkanlığınızca verilen yukarıda dosya numarası yazılı
ihtiyati haciz kararı Müdürlüğümüzün

2004/    E.sayılı dosyasında icraya konmuş, borçlu haciz
sırasında teminatın iadesine muafakat et-

miş olduğundan taminatın iadesinde sakınca yoktur, arz olunur.

                                    
                İST.2. İc.M.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78