Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI         :.......

VEKİLİ          :.......

	

DAVALI         :.......

KONU           : İsmin korunmasına ilişkin olarak tazminat
davası.

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimiz çevresinde çok tanınan ve sevilen
bir esnaftır. Yapısı gereği çevresi ile pek ilgilenmeyen
müvekkilimiz ağır kanlı kişiliği ile tanınmaktadır.

2-Müvekkilimin ilgisizliğinden rahatsız olan komşusu, ilgi çekmek
ve müvekkilimi de kızdırmak amacı ile köpeğine müvekkilimizin
adını vermiş ve tasmasına da bu ismi yazdırmıştır.

3-Davalı, köpeğini mahallenin en kalabalık olduğu saatlerde
bahçelerde oturan ve sohbet eden kalabalıklar içerisinde gezdirmekte
ve sık sık müvekkilimizin adını da kullanarak çağırmaktadır.

4-Müvekkilimiz davalının bu davranışından incinmekte ve
aşağılanmış hissetmektedir.

YASAL NEDENLER : MK.m.25,BK.m.49 ve 41.

KANITLAR        : Tanık,Nüfus Kaydı,Tanık Beyanları ve Her
Tür Kanıt. 

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

(

(

*

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧⪈ƒ฀İSTEM SONUCU  : Açıklanan
nedenlerle davalının müvekkilimizi inciten bu eylemine son
verilmesine, müvekkilimin uğradığı bu onur kırıcı durum nedeni
ile davalının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile
birlikte ....... tazminat ödemeye mahkum edilmesine, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini talep ederiz. 

							

                         	           
               DAVACI VEKİLİ

					      .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78