Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

DAVALI : Ankara Nüfus İl Müdürlüğü’ne

KONU : Haklı nedenlerle ismin kaldırılması talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Ankara ili …….. ilçesine bağlı …………. Mahallesinde nüfusa kayıtlı
bulunmaktayım.

İkinci ismim olan “Ruhullah” telaffuz ve anlam bakımından gündelik
yaşantımda ve mesleki hayatımda zorluklarla karşılaşmama neden
olmaktadır.

“Ruhullah” ismi kutsal kitaplarda Hz. İsa için kullanılmakta olup,
toplumsal olarak uygun görülmemektedir. Bu sebeple soysal çevremde de
kullanılmamakta olup, aile içerisinde de ilk ismim olan “…………” tercih
edilmektedir.

Gündelik yaşantımda ve mesleki hayatımda telaffuzu zor, anlam bakımından
münasip olmayan bu ismimin nüfus kayıtlarından çıkartılmasını talep etme
zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK ve TMK ilgili maddeleri ve sair ilgili yasal
mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, Tanık ve sair yasal deliller.

TANIKLAR :

1.  ………………………… - TC:

  ……………………………………………..

2.  ………………………… - TC:

……………………………………………..

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle, ikinci ismim olan
“Ruhullah”ın nüfus kayıtlarından silinmesine karar verilmesini,

Saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı

EKLER :

1.  Nüfus Kayıt Örneği

2.  Adli Sicil Belgesi