Giriş yap
Kayıt ol

        … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                               : 
… Nüfus İdaresi Müdürlüğü.

KONU                                  
 : Haklı neden sebebiyle isim tashihi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :

1- Davacı müvekkil her ne kadar nüfus kayıtlarında  … ismiyle
kayıtlı olsa bile ailesi ve arkadaşları ve hatta çalıştığı
işyerindeki çevresinde bile  … ismiyle tanınmaktadır.

2- Bu durum kayıtlar ile özel hayatında ve iş hayatında
karışıklığa neden olmaktadır.

3- Bu nedenle müvekkilin nüfus kayıtlarında … olarak geçen
isminin  … olarak değiştirilebilmesi için sayın Mahkemenize
başvurmamız  zorunlu hale gelmiştir.

„

ˆ

º

¾

j

n

ž

Î

º

ž

MK, NK, HUMK ve diğer ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, tanık
beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                        : Açıkladığı
mız sebeplerle nüfusta … ismiyle kayıtlı olan müvekkilin adının
… olarak değiştirilmesini ve bu ad değişikliğinin müvekkilin
çocuğunun nüfus kayıtlarına baba adı olarak teşmiline karar
verilmesini saygıyla müvekkil adına  arz ve talep ederim.
…/…/…

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78