Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI	:.......

VEKİLİ	:.......

DAVALI	:.......

KONU	: İşletme Projesinin İptali

AÇIKLAMALAR	: Müvekkilim ....... İli, ....... İlçesi, .......
Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı
anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu bağımsız bölümün
malikidir.

Müvekkilimin ../../.... tarihinde yapılan Kat Malikleri Kurulunda
işletme projesine itiraz etmesine rağmen bu itirazı ret olmuştur.

Yasaya ve Yönetim Planına aykırı olan bu işletme projesinin iptali
için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER	: Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER	: Tapu Kaydı, Karar Defteri, İşletme Projesi,

İSTEM SONUCU	:

F

d

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧澖!଀Arz edilen nedenlerle yasaya ve yönetim
planına aykırı olan işletme projesinin iptaline, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

                         DAVACI VEKİLİ

										 .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78