Giriş yap
Kayıt ol

        İzmir – 

İZMİR 8. İŞ MAHKEMESİ 

SAYIN HÂKİMLİĞİNE

									Dosya No: 2010/ E.

ISLAH TALEBİNDE 

BULUNAN

DAVACI		:	

				

VEKİLİ		: 	 

DAVALI		:	

				

KONU		: 	Islah talebimize mütedairdir. 

AÇIKLAMALAR 		: 	 	 	  

 Sayın Mahkemeniz nezdinde tarafımızca açılan dava dilekçemizde 

fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutularak dava değeri 200,00 TL
(Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı) olarak talep edilmiştir.

Ancak Sayın mahkemenize sunulan bilirkişi raporuna göre toplam 

alacağımız bilirkişi tarafından 

4.495,07 TL Kıdem Tazminatı, 

1.874,32 TL İhbar Tazminatı

  

toplam 6.369,39 TL brüt olarak hesaplanmıştır. 				 

®

²

´

Ü

î

>

@

@

À

TL olarak hesaplandığından davamızın yukarıda tek tek belirlenen
kalemler üzerinden ve toplamda eksik yatırdığımız ….TL
değerinde ıslahına ve ıslah edilen miktarın kıdem tazminatı için
iş akdinin feshi tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek
faiz, sair alacaklarımıza ise dava tarihinden itibaren yasal faiz
işletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep
ediyoruz. 

     Davacı Vekili


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78