Giriş yap
Kayıt ol

        1.İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞ’İNE

ADANA

DOSYA NO:2009\844

DAVACI: Islah talebinde bulunan ...

VEKİLİ: Av. ...

DAVALI: SGK Başkanlığı Ankara

VEKİLİ: Av. ... –Adana

ISLAH MİKTARI: 2.206.29 TL

OLAYLAR:

Dava dilekçemizde fazlaya dair talep ve dava hakkımız saklı tutularak
1.000 TL faiz alacağı talep edilmiştir.

Ancak 14.06.2010 tarihli Bilirkişi raporunda davanın 3.206.29 TL faiz
alacağı olduğu hesap edilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER: HUMK md. 83-86 ve Yargıtay Kararları

SONUÇ VE İSTEK:Islah talebimizin kabulü ile 3.206.29 TL faiz alacağının
dava masraf ve avukatlık ücreti ile birlikte davalı SGK’ dan tahsil
edilerek davacıya ödenmesini saygılarımla arz ederim.18.06.2010

EK: Islah harcı makbuzu

AV.CEZMİ ALTIPARMAK

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78