Giriş yap
Kayıt ol

        3. İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

GEBZE

ISLAH TALEBİNDE

BULUNAN (DAVACI ) : ...

KARŞI TARAF (DAVALI ) : MOLLAOĞLU TOP KON TAAH SAN TİC LTD ŞTİ

KONU : Islah istemidir.

HARCA ESAS DEĞER : 54.433,85 TL

AÇIKLAMALAR :

1. Dava dilekçemde davalı şirketten, fazlaya ilişkin haklarımızı saklı
  tutmak kaydıyla,

  a. Kıdem tazminatı alacağımızı 1.000,00 TL

  b. Ücret alacağımızı 150,00 TL

  c. İzin ücret alacağımız 100,00 TL

  d. Fazla mesai alacağı 300,00 TL

  e. Hafta tatili alacağı 100,00 TL

  f. Genel tatil ücret alacağı 100,00 TL

  g. AGİ alacağı 50,00 TL

 TOPLAM 1.800,00 TL

 Alacak talebinde bulunmuştuk.

2. 31.10.2012 tarihli bilirkişi raporunda hesaplanan alacaklarımız
  aşağıda belirtildiği gibidir.

  a. Kıdem tazminatı alacağım 7.745,88 TL

  b. Ücret alacağım 13.477,06 TL

  c. İzin ücret alacağım 2.193,94 TL

  d. Fazla mesai alacağım 19.095,05 TL

  e. Hafta tatili alacağı 12.896,67 TL

  f. AGİ alacağım 865,25 TL

 TOPLAM 56.233,85 TL

3. Dava dilekçemizdeki alacak taleplerimi bilirkişi raporu
  doğrultusunda aşağıda belirttiğim şekilde ıslah ediyorum.

  a. Kıdem tazminatı alacağım 6.745,88 TL

  b. Ücret alacağım 13.327,06 TL

  c. İzin ücret alacağım 2.093,94 TL

  d. Fazla mesai alacağım 18.795,05 TL

  e. Hafta tatili alacağı 12.796,67 TL

  f. AGİ alacağım 815,25 TL

 TOPLAM 54.433,85 TL

4. Islah dilekçesi doğrultusunda 3 nolu bentteki alacağımın davalıdan
  tahsili için iş bu dilekçe zarureti doğmuştur.

YASAL NEDENLER : HUMK ve sair mevzuat.

DELİLLER : Bilirkişi raporu v.s. deliller

SONUÇ VE İSTEM :

Açıkladığımız sebeplerle Sayın Mahkemenizden arz ettiğim şekilde dava
dilekçemin ıslahını, 56.233,85 TL alacağımın dava tarihinden itibaren
yasal faizi, mahkeme masrafları ve kendimi avukatla temsil etmem halinde
vekalet ücreti ile birlikte tahsiline karar verilmesini saygılarımla
talep ederim. 06.11.2012

DAVACI ASİL

TACETTİN DURMAZ

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78