Giriş yap
Kayıt ol

        İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                   
Dosya No: 

DAVACI		: 

VEKİLLERİ		: 

                  

DAVALI		: 

VEKİLİ           : 

KONU			: MÜDDEABİHİN ISLAHI HAKKINDA.

HARCA E. DEĞER	: 11.358,79 TL.

AÇIKLAMALAR	: 	 1-Yukarıda numarasını belirtmiş olduğumuz
davamızda fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak davalı
taraftan 1.000,00 TL. KIDEM TAZMİNATI, 500,00 TL. İHBAR TAZMİNATI,
1.000,00 TL. YILLIK İZİN ALACAĞI talep etmiştik.

			  2- Yargılama sırasında yapılan bilirkişi incelemesi
neticesinde dosyamıza verilmiş olan 31.01.2011 tarihli raporda,
müvekkilimizin 7.453,77 TL. net KIDEM TAZMİNATI, 4.025,02 TL. net
İHBAR TAZMİNATI ve 2.380,00 TL. net YILLIK İZİN ALACAĞI olduğu
tesbit edilmiştir. 

*

N

`

h

8

N

|

’

¾

Â

Ü

Kıdem tazminatını 7.453,77 TL. olarak, 500,00 TL. İhbar
tazminatını 4.025,00 TL. olarak ve 1.000,00 TL. Yıllık İzin
Alacağını 2.380,00 TL. olarak ISLAH ETMEKTEYİZ. 

SONUÇ           : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız
nedenlerden dolayı ıslah harcının 11.358,79 TL. üzerinden
alınmasını ve 7.453,77 TL. olarak ıslah ettiğimiz Kıdem Tazminatı
Alacağı ile 2.380,00 TL. olarak ıslah ettiğimiz Yıllık İzin
Alacağının 16/04/2010 tarihinden itibaren bankaların mevduata
uyguladığı en yüksek faiz ile birlikte müvekkilimize verilmesine ve
 4.025,00 TL. olarak ıslah ettiğimiz İhbar Tazminatının da dava
tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte müvekkilimize verilmesine
karar verilmesini ve ıslah dilekçemizin bir suretinin de davalı
tarafa tebliğini Sayın Mahkemenizden saygılarımla arz ve talep
ederim. 

                                    
            


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78