Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

								 GÜRGENTEPE

DAVACI		 :

DAVALI		 :Nüfus Müdürlüğü

DAVA		:İSİM DEĞİŞTİRİLMESİ

İZAHI		:1-Babam tarafımdan, ismim Dursun Ali olarak verilmiştir.

	2-Nüfus kayıtlarına geçerken ismim yanlışlıkla D.ALİ olarak
yazılmıştır.

	3-Çevremde herkes beni Dursun Ali olarak tanımaktadır. D.Ali ismide
gerçekte Dursun Ali ismini çağrıştırmaktadır.

	4-İsmimin D.ALİ olarak yazılması hukuki ve hususi işlerimde
yanlışlıklara sebep olmaktadır.

ž

 

ô

ž

için yargı organınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER:M.K 27 ve sair hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEPLERİ  :Nüfus kaydı,tanıklar vs deliller.

SONUÇ VE İSTEK	 :Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü;

	‘D.ALİ’ ismimin ‘DURSUN ALİ’ olarak değiştirilmesine;

	 Karar verilmesini

     Saygılarımla arz ve talep ederim.			 TIME \@ "dd.MM.yyyy" 
31.01.2015 

					          DAVACI: