Giriş yap
Kayıt ol

        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

 Tarih

DAVACI: Adı Soyad
                  Adres
DAVALI: Nüfus Müdürlüğü 
KONUSU: İsim değiştirilmesi

AÇIKLAMALAR: 
Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında yapılan düzenlemeler neticesinde
daha evvel Türkçe dışında isimlerin kullanılması mümkün değilken yapılan
düzenlemelerle Türkçe alfabeyle yazılabilen Türkçe dışında isimler de
kullanılabilir hale gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin Laz kökenli bir yurttaşı olarak yapılan bu
düzenlemelerden yararlanarak anadilim olan Lazca bir ismi ön isim olarak
almak istiyorum. “Xxxx” olan ismimin “Xxxx” olarak değiştirilmesini
talep ediyorum. Ailem ve arkadaşlarım beni hep “Xxxx” ismiyle bilir ve
bu ismi kullanırlar.

Akyüz Yayıncılıktan çıkan Lazuri-Turkuli Nenapuna / Lazca-Türkçe Sözlük
(İsmail Avcı Bucaklişi- Hasan Uzunhasanoğlu) sayfa :xxx de “Xxxx”nin
sözlük anlamı “xxxx” olarak açıklanmış ve örnek cümleye yer
verilmiştir. (EK :1)

Yukarda açıkladığım nedenlerle, Avrupa Birliği Uyum Yasaları kapsamında
nüfus yasasının 16. maddesindeki değişiklik ve Medeni Yasanın 27.
maddesi birlikte değerlendirildiğinde belirtilen şekilde ahlak
kurallarına aykırı düşmeyeceği ve kamuoyunu incitmeyeceği açık
olduğundan adımın “Xxxx” olarak değiştirilmesini talep ediyorum.

Hukuksal Nedenler: Nüfus Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili tüm mevzuat. 
DELİLLER: Nüfus kayıtları, Lazuri-Turkuli Nenapuna / Lazca-Türkçe Sözlük
sayfa :xxx, tanık beyanı ve her türlü yasal deliller. 
SONUÇ VE İSTEM: 
Yukarda açıkladığım nedenlerle nüfusta “Xxxx” olarak görünen ismimin
“Xxxx” olarak değiştirilmesini saygı ile dilerim.

Davacı 
Ad Soyad 
İmza

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78