Giriş yap
Kayıt ol

        AAA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : XXX ADRES SSS

DAVALI :AAA Nüfus İdaresi Müdürlüğü.
KONU : Haklı neden sebebiyle isim tashihi talebinden ibarettir.
AÇIKLAMALAR :
1- Nüfus kayıtlarında ismim her ne kadar XXX olarak kayıtlı olsa bile
ailem , arkadaşlarım ve çalışma çevrem beni CCC ismiyle tanınmaktadır.
2- Bu durum kayıtlar ile özel hayatında ve iş hayatında karışıklığa
neden olmaktadır.
3- Bu nedenle nüfus kayıtlarında XXX olarak geçen ismimin CCC olarak
değiştirilebilmesi için sayın Mahkemenize başvurmam zorunlu hale
gelmiştir. 
HUKUKİ NEDENLER :
MK[http://www.maxihayat.net/maxiforum/images/smilies/virgul.jpg] NK[http://www.maxihayat.net/maxiforum/images/smilies/virgul.jpg] HUMK
ve diğer ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus
kayıtları[http://www.maxihayat.net/maxiforum/images/smilies/virgul.jpg] tanık
beyanları ve diğer yasal deliller.

1 ) Tanık – VVV - ADRES

Davacının İsminin CCC olarak bilindiğine ve bu isimle anıldığına
tanıklık yapacaktır.

2 ) Tanık – LLL ADRES

Davacının İsminin CCC olarak bilindiğine ve bu isimle anıldığına
tanıklık yapacaktır.

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığım sebeplerle nüfusta AAA olarak kayıtlı
ismimin CCC olarak değiştirilmesini ve bu ad değişikliğin Nüfus
kayıtlarına işlenmesini arz ve talep ederim.

Davacı AAA

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78