Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : İşe İade ve Ücret Alacağı İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-)  Müvekkilim, davalı … Belediyesi’nde …/…/… tarihinden
beri temizlik işçisi olarak çalışmaktadır.

2-) Müvekkilim …/…/… tarihinde İş Kanunu’na aykırı olarak
işten çıkarılmıştır. Müvekkilimin işten çıkarılmasında
hiçbir haklı neden bulunmamaktadır. Müvekkilimin  davalıdan
…TL. ücret alacağı mevcuttur.

3-)  Bu nedenle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4857 S. K. m. 20
ve ilgili mevzuat.

"

*

$

D

h

l

²

Ò

ú

þ

$

&

´

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

İş sözleşmesi,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin …
Belediyesi’ndeki işine iade edilmesine, …TL. alacağın
ödenmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,  karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78