Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

.

VEKİLİ                     :

DAVALI           :  

                                             

KONU          : İşe iade talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR    :

1- Müvekkilim ,davalı şirkette 21/05/2013 tarihinden itibaren engelli
kadrosunda çalışmakta olup, kendisi çalıştığı iş yerinde kalifiye bir
elemandır.Ancak, davalı işveren 1 yıllık çalışma süresinin bitimine 21
gün kala 26/04/2013 Tarihinde yapmış olduğu yazılı fesih ihbarnamesiyle,
hiçbir neden  göstermeden müvekkilimin iş akdini feshetmiştir.

İş adi feshedilene kadar, müvekkilim iş yerinde gayet sorunsuz bir
şekilde hizmet vermiş, görevlerini eksiksiz ve en iyi şekilde
yapmıştır.Fesih ihbarnamesinde hiçbir sebep gösterilmemesi feshin haksız
ve dayanaksız olduğunun göstergesidir.

2- Müvekkilim , işverenin yanında çalıştığı süre boyunca son derece
verimli ve başarılı bir eleman olmuştur.Davalı işverenin müvekkilimin
çalıştığı dönemde müvekkilime hiçbir ihtarı veya memnuniyetsizliği
olmamıştır.Tam tersi, müvekkilim işe başladıktan sonra iş veriminde ve
üretimde artış olmuştur. İş yeri kayıtları ve müvekkilimin şahsi dosyası
incelendiği zaman  müvekkilimin çalışkanlığı,performansı ve ne kadar
sorunsuz bir eleman olduğu anlaşılacaktır.

3- Müvekkilim davalı işverenin yanında çalıştığı verimli performansın
ödülünü , hiçbir sebep yokken işten çıkarılmakla almıştır. Müvekkilimin
işten çıkarılmasını gerektirecek hiçbir sebep yokken, hiçbir gerekçe
gösterilmeden işten çıkarılmış olması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

4- 26 Nisan 2013 tarihinde İnsan kaynakları yöneticisi saat 11.30 yemeğe
çıkartmış,12.30 saatlerinde herkesin yemekte olduğu zamanda seninle
yollarımızı ayırıyoruz diyerek müvekkilime eşyalarını bir an önce
toplamasını,herkes yemekteyken bir an önce işyerinden ayrılmasını haluk
beyin isteği olduğunu belirterek hiçbir neden göstermeden iş
sözleşmesini fesih etmiştir

5- Hiçbir neden göstermeden 26.04.2013 tarihli ihbar önelli sözleşmenin
ihbar tazminatı ödenmek suretiyle 30.04.2013 tarihi itibari ile fesih
olunduğu yazısını ihtiva eden belge imzalattırılarak neden
belirtilmeksizin fesih cihetine gidilmiştir.Ayrıca r müvekkilime
sözleşme her ne kadar 30.04.2013 tarihi itibari ile fesih olunacak ise
de bu günden itibaren ayın 30 kadar iş yerine gelmesine gerek olmadığını
belirtmiştir.Ardından da çalışma arkadaşlarına mail göndererek duygu
koltuğun kendisinin işten ayrıldığını belirtmiştir.

6-Müvekkilimin haksız ve gerekçesiz olarak işten çıkarılmış olması ve
yeniden işine dönmesi için iş bu işe iade davasını açma mecburiyeti
doğmuştur.

 

DELİLLER               : 26/04/2013 Tarihli fesih ihbarnamesi
Müvekkilimin iş yeri şahsi

dosyası, SGK sicil dosyası ve SGK Kayıtları, bilirkişi incelemesi,

tanık ve her türlü yasal delil.

 TANIKLAR :

.

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

 İSTEM SONUCU     : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle davamızın
kabulü ile diğer alacak davası açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;
davalı işverenin müvekkilin işten çıkarılmasına yönelik 26.04.2013
Tarihli fesih ihbarnamesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunun tespiti
ile müvekkilimin işe iadesine, İş akdinin feshinin  geçersizliğinin
tespiti kararı ile birlikte İş Kanunu’nun 21 .maddesi gereğince
işverenin işçiyi 1 ay içerisinde işe başlatmasına, başlatmaması halinde
müvekkil işçiye 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödenmesine, kararın
kesinleştirilmesine kadar çalıştırılmadığı süreler için müvekkil işçiye
4 aylık ücret ve diğer tüm haklarının ödenmesine, yargılama giderleri ve
ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekil
olarak saygı ile arz ve talep ederim.27.05.2013

 

Davacı Vekili

Av.