Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı         :   

Vekili          :   

Davalı          :    İ

Dava           :    İş sözleşmesi haksız surette sona erdirilen
davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili,
genel tatıl çalışmalarının ve ödenmeyen izin ücretlerinin, her bir ücret
alacağı için dönemlere göre ödenmesi gerektiği temerrüt tarihlerinden
işletilecek faizleri, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle
birlikte davalı işverenden tahsiline  karar verilmesi dileğidir.

Harca esas  :    10.000 TL. (Fazlaya ilişkin haklar saklıdır.)

Açıklamalar:

1)  25717584 sigorta sicil no.lu davacı 01.06.2003 tarihinde işe girmiş
ve 16.09.2011 tarihinde nedensiz olarak işten çıkarılmış; işe iade
davasını kazanmasına karşın yeniden işe başlatılmamış; kıdem ve ihbar
tazminatı ile ücret alacakları bugüen kadar ödenmemiştir.

2)  İşyerinde ücret bordroları asgari ücretten düzenlenmekte olup,
davacının (elden ödenen) aylık net ücreti 1.500 TL’dır. Ayrıca yılda iki
ikramiye, aylık yemek ve yol paraları ile dini bayramlarda yarımşar
aylık tutarında bayram harçlıkları verilmektedir.

3)  İşyerinde siparişin yoğun olduğu dönemlerde fazla mesai yapılmakta,
ancak karşılıkları ödenmemektedir. Aynı biçimde hafta tatili ve genel
tatil çalışmaları için de çift ücret öoenmemektedir. Davacı son üç
yıldır izin kullanmamıştır.

4)  Yukardaki açıklamalar çerçevesinde delillerin toplanmasına,
tanıkların dinlenmesine ve davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla
mesai, hafta tatili ve genel tatil ve yıllık izin ücretlerinin uzman
bilirkişiye hesaplatılarak harcın tamamlanmasından sonra tüm tazminat ve
alacaklarının hüküm altına alınmasına karar verilmesi istenmiştir.

Yasal Nedenler: 4857 sayılı İş Kanunu, 6100 sayılı HYY m.107 ve diğer
hükümleri, 5510 sayılı Yasa, vb. ilgili mevzuat hükümleri.

Kanıtlar            :  İşyeri ve sigorta kayıtları, tanıklar, bilirikişi
raporu vs. her tür kanıt.

Sonuç ve İstek :  Sunulan nedenlerle:

İş sözleşmesi haksız surette sona erdirilen davacının kıdem ve ihbar
tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, genel tatıl çalışmalarının ve
ödenmeyen izin ücretlerinin toplanacak delillere göre uzman bilirkişiye
hesaplatılarak harcı tamamlandıktan sonra, her bir ücret alacağı için
dönemlere göre ödenmesi gerektiği temerrüt tarihlerinden işletilecek
faizleri, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı
işverenden tahsiline  karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile
dilerim.20.10.2011

DAVACI VEKİLİ

 

6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası 107.maddesi 3. fıkrasına göre

İşçi alacakları için açılması olanaklı “tespit davası” dilekçe örneği

İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı         :    Halil Hakkıyendi (TC.15894300556)

Fikirtepe, Bataklı Çikmaz Sk. No: 5 – Kadıköy/İstanbul

Vekili          :    Av.Abdurrahman Çelebi

Miralay Nazım Sk.No:23/1 – Kadıköy/İstanbul

Davalı          :    Fırıldak Sanayi  ve Ticaret A.Ş.

İçerenköy  Sanayi Sitesi  No:95 Kadıköy/İstanbul

Dava           :    İş sözleşmesinin sona erme nedenlerinin, davacının
kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, genel tatıl
çalışmalarının ve ödenmeyen izin ücretlerinin, her bir ücret alacağı
için dönemlere göre ödenmesi gereken  tarihlerin (temerrüt tarihlerinin)
ve faiz başlangıcının 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’nın 107.maddesi
3.fıkrası uyarınca tespitine karar verilmesi dileğidir.

Açıklamalar:

1)  16091992084541 sigorta sicil no.lu davacı 01.03.1989 tarihinde işe
girmiş ve 18.08.2011 tarihinde nedensiz olarak işten çıkarılmış; işe
iade davasını kazanmasına karşın yeniden işe başlatılmamış; kıdem ve
ihbar tazminatı ile ücret alacakları bugüen kadar ödenmemiştir.

2)  İşyerinde ücret bordroları asgari ücretten düzenlenmekte olup,
ustabaşı olan davacının (elden ödenen) aylık net ücreti 1.850 TL’dır.
Ayrıca yılda iki ikramiye, aylık yemek ve yol paraları ile dini
bayramlarda yarımşar aylık tutarında bayram harçlıkları verilmektedir.

3)  İşyerinde siparişin yoğun olduğu dönemlerde fazla mesai yapılmakta,
ancak karşılıkları ödenmemektedir. Aynı biçimde hafta tatili ve genel
tatil çalışmaları için de çift ücret öoenmemektedir. Davacı son üç
yıldır izin kullanmamıştır.

4)  Yukardaki açıklamalar çerçevesinde delillerin toplanmasına,
davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai, hafta tatili ve
genel tatillerde çalışma ücretlerinin, ödenmeyen yıllık izin
ücretlerinin uzman bilirkişiye hesaplatılmasına ve ayrıca dönemlere göre
(4857/m.32) her bir ücretin ödenmesi gerektiği tarihlerin (temerrüt
tarihlerinin) ve faiz başlangıçlarının 6100 sayılı Hukuk Yargılama
Yasası’nın 107.maddesi 3.fıkrasına göre tespitine kadar verilmesini
istiyoruz.

Yasal Nedenler: 4857 sayılı İş Kanunu, 6100 sayılı HYY m.107/3       ve
diğer hükümleri, 5510 sayılı Yasa, vb. ilgili mevzuat hükümleri.

Kanıtlar            :  İşyeri ve sigorta kayıtları, tanıklar, bilirikişi
raporu vs. her tür kanıt.

Sonuç ve İstek :  Sunulan nedenlerle:

İş sözleşmesinin sona erme nedenlerinin, davacının kıdem ve ihbar
tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, genel tatıl çalışmalarının ve
ödenmeyen izin ücretlerinin, her bir ücret alacağı için dönemlere göre
(4857/m.32) ödenmesi gereken  tarihlerin (temerrüt tarihlerinin) ve faiz
başlangıcının 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’nın 107.maddesi
3.fıkrası uyarınca tespitine karar verilmesini, davacı adına ve saygı
ile dilerim.20.10.2011

DAVACI VEKİLİ

Av.Abdurrahman Çelebi

(DİKKAT: Bu yazıyı ve eklerini özgün biçimde görmek için PDF simgesini
tıklayarak okuyunuz.)