Giriş yap
Kayıt ol

        NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI

KONU : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile
işçilik ücret alacağı ve kıdem tazminatı ' nın davalıdan  tahsili
istemidir.

DAVA DEĞERİ :12,000,00 TL (FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIMIZ SAKLIDIR)

AÇIKLAMALAR :

Davalı şirkette müvekkilim inşaat mühendisi olarak 12/07/2008 tarihinden
başlamak üzere 08/06/2012 tarihine kadar çalışmıştır. Müvekkilim davalı
şirketin inşaatlarında çalışmıştır. Şirketin resmi evraklarında ve
yapılan inşaatların evraklarında mühendis olarak imzası bulunmaktadır.
Şirket tarafından yatırılan sigorta primleri davacı işçinin davalı
şirkette çalıştığının ispatıdır. (EK-1)

Müvekkilime çalışmış olduğu şirket tarafından bu zamana kadar yalnızca
Nisan 2012 tarihinde ödeme yapılmıştır. (EK-2) Sigorta primi düzenli
ödenmiş ancak maaşı aylık düzenli olarak verilmemiştir. Müvekkilime her
ay için karşılıklı kararlaştırılan 500 TL nın toplu olarak ödeneceği
beyan edilmişse de bu ödeme yapılmamıştır. Nisan 2012 de tüm ödemenin
yapılacağı söylenmiş ve bu aydan itibaren de düzenli şekilde ilerideki
ödemelerin yapılacağı söylenmişse de davalı şirket sözünde durmamıştır.

Müvekkilden işe ilk girişte şirketin unvanının yazdığı ve ödeme makbuzu
başlığı altına, kalan kısımları boş olmak üzere imza attırılmıştır.
(EK-3) İşbu kağıttaki imza müvekkile aittir ancak “herhangi bir özdoğuş
firmasından alacağım kalmamıştır” yazısı ve tarih müvekkilimin el ürünü
değildir. Bu husus yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır. Davalı şirket
müvekkilim tarafından asla ibra edilmemiştir.

Müvekkilim alacağı ile ilgili davalı şirkete baskıda bulunduğu için de
haklı bir sebep olmadan müvekkilimin iş sözleşmesi fesh edilmiştir. Bu
nedenle tüm şartları taşıyan müvekkilim kıdem tazminatına hak
kazanmıştır. Ancak kıdem tazminatı davacı işçiye ödenmemiştir. Davacı
işçinin hem alacakları ödenmemiş hem de alacağını istemesi sebebiyle
işinden olmuştur.

Müvekkilimin sigorta prim dönemlerinde karışıklık olduğunu
düşünmekteyiz. Tazminat haklarının doğmaması ve ücret alacağının tam
olarak hesaplanamaması amacıyla girdi-çıktı yapılması söz konusu
olabilir. Bu nedenle alacak miktarı tarafımızca tam belirlenebilir
değildir.

Mahkemenizce bu hususun araştırılmasını talep etmekteyiz. Bu nedenle HMK
M. 109/2 Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya
açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz. Düzenlemesi gereğince kısmi dava
açmamızda hukuki yarar mevcuttur. Bununla ilgili Yargıtay 9. Hukuk
Dairesi’nin 2012/1757 E ve 2012/5742 K sayılı ilamı bize yol
göstermektedir. (EK-4)

Davalı şirket ile defalarca görüşülmüş, uzlaşma yoluna gidilmeye
çalışılmış ancak olumlu hiçbir sonuç alınamamıştır. Bu nedenle
mahkemenizde işbu davayı açmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER        : İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : 1-) Müvekkile ait SSK sicil dosyası - işyeri
özlük dosyası,

 2-)3 adet tanık

 3-)Bilirkişi incelemesi

 4-) Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne yapılan şikayet dosyamızın mahkemeniz
 aracılığıyla dosyamıza istenmesini talep ediyoruz.

 5-) Davacınıın çalıştığı dönemlerde yapılan inşaatların evraklarını
 mahkemenizin davalı şirketten istemesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda belirtilen nedenlerle ve fazlaya
ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile;

11,000,00 TL ücret alacağı ile kıdem tazminatı olarak 1000.-TL olmak
üzere toplam 12,000,00 TL'nin davalı şirketten tahsilini ve kıdem
tazminatına ve ücret alacağımıza mevduata uygulanan en yüksek faizin
uygulanmasına, masraf,  yargılama giderleri ve vekalet ücretinin
davalıya yükletilmesine karar verilmesini dileriz. 11/02/2013 

Ek : - Ek-1-2-3-4

- Onaylı vekalename sureti

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78