Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        T.C

İSTANBUL 7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2013/……… ESAS

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ALACAKLI      : 

VEKİLİ            : 

ADRESİ          : 

BORÇLU         :MUSA DUMAN TC:35208837454 B.ADI:HASAN-
A.ADI:HATİCE  

               1978 DÜZCE
D.LU               

BORÇ MİKTARI  : 15.984,89 TL ( FAİZ VE MASRAFLAR HARİÇ )

,

 e ilgili olarak; Yukarıda kimliği kayıtlı borçlunun aşağıda
bilgileri bulunan şirketin ortağı (yönetim kurulu üyesi ) olduğu
tespit edilmiştir. Borç miktarını geçmemek üzere borçluya ait
şirket hissesine haciz konulmasına karar verilmiştir.

Karar gereği işlem yapılarak ilgili kayıtlara haciz şerhinin
işlenmesi ile neticeden dosyasına bilgi verilmesi arz/rica olunur.

 İCRA MÜDÜRÜ

HACİZ İŞLEMİNİN UYGULANACAĞI ŞİRKET

TİCARET UNVANI :YENİ UNVAN: 

ESKİ UNVAN                :

SİCİL NO                   :

ADRESİ                    :