Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

             T.C.

    Ankara

 14.İcra Müdürlüğü

Dosya No: 

KEÇİÖREN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

                                   

                               

Bir alacağın temini tahsili için hakkında icra takibi yapılan
aşağıda eski adresi yazılı borçlunun tebligata elverişli yeni iş
ve ikamet adresinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. maddesi 
gereğince tahkik ve tespitine lüzum görülmüş olduğundan adı
geçenin yeni iş ve ikametgah adresinin tahkik ve tespiti ile sonunun
ivedilikle bildirilmesi saygı ile rica olunur.

Borçlu…..: 

                                    
        14.İcra Müd.Yrd.                   
         

Eki: 2,00 YTL p.p.

        

      T.C.

    Ankara

 14.İcra Müdürlüğü

Dosya No: 

KEÇİÖREN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

                                   

z

š

          

Bir alacağın temini tahsili için hakkında icra takibi yapılan
aşağıda eski adresi yazılı borçlunun tebligata elverişli yeni iş
ve ikamet adresinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. maddesi 
gereğince tahkik ve tespitine lüzum görülmüş olduğundan adı
geçenin yeni iş ve ikametgah adresinin tahkik ve tespiti ile sonunun
ivedilikle bildirilmesi saygı ile rica olunur.

Borçlu…..: 

                                    
        14.İcra Müd.Yrd.                   
         

Eki: 2,00 YTL p.p.