Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İş Sözleşmesinin Feshi Bildirimi (Önelsiz ve Tazminatsız Olarak )

Sayın, …………………………………

İş sözleşmeniz, ………………………………………….. nedeniyle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun
25’inci maddesinin II no’lu bendi ………….. fıkrası uyarınca
feshedilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim. (Tarih)

Yetkili İmzalar

Bir nüshasını elden aldım/okudum bilgilendim

İşçi/ Adı Soyadı/ Tarih /İmza