Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İş Sözleşmesinin Feshi Bildirimi (Derhal)

Sayın, …………………………………

İş sözleşmeniz, ………………………………………….. nedeniyle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun
17’nci maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Önel sürenize ait ihbar tazminatı derhal ödenecektir.

Bilgilerinize rica ederim. (Tarih)

Yetkili İmzalar

Bir nüshasını elden aldım. Okudum bilgilendim.

İşçi/ Adı Soyadı/ Tarih /İmza