Giriş yap
Kayıt ol

                      ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI.................................:   ...
(TC:...) 

                            Tuna Mahallesi
717.Sokak 20/4  Esenler/İSTANBUL 

VEKİLİ..................................: ...)

                          Anadolu Bulvarı
145. Sokak No:10/39    Yenimahalle/ANKARA

DAVALI…….........................: Kataş Mutfak Mobilya Mermer
Dökümve Malz.San.Tic.A.Ş.

(1735-Kazan)

                          Atatürk Mahallesi
Fevzi Çakmak Caddesi No:83/4 Kazan/ANKARA

KONUSU...............................: İş sözleşmesi haksız surette
sona erdirilen davacının ihbar tazminatı ile ödenmeyen maaş
ücretleri için dönemlere göre ödenmesi gerektiği temerrüt
tarihlerinden işletilecek faizleri, yargılama giderleri ve avukatlık
ücretiyle birlikte davalı işverenden tahsiline  karar verilmesi
dileğidir.

HARCA ESAS…………….:    2.748,00 TL. (Fazlaya ilişkin haklar
saklıdır.)

AÇIKLAMALR....................: 

                       1)Davacı 23/07/2011_ 
31/01/2012  tarihinde tarihleri arasında,   Firma satış temsilcisi
olarak olarak, geçerli bir hizmet ile çalışmıştır.Davacının
sigorta sicil numarası 3402200912907 ‘dir.(Ek-1)Şirket merkezi
Ankara’dadır.Müvekkil İstanbul praktiker mağazalarında Firma
satış temsilcisi olarak olarak çalışmıştır.

                        2)Müvekkilim 1 yıllık
kıdeminin dolmasına çok kısa bir süre kala, ,işten çıkmaya
zorlanmış ve işverence düzenlenmiş bulunan ibranamenin
imzalanması kendisine dayatılmıştır. Müvekkilim ibranameyi
imzalamamıştır.Bunun üzerine işveren tarafından maaş 
alacaklarının ödenmemesi ile tehdit edilmiştir. Bütün bunlara
rağmen müvekkilim çalışma iradesini sözlü ve fiili olarak
göstermiştir. Ancak neticede 31/01/2012 tarihi itibariyle müvekkilin
iş akdi HAKSIZ VE BİLDİRİMSİZ OLARAK FESEDİLMİŞTİR. Müvekkile
Ekim ayında 500-TL yatrılmış, Ekim ayı kalan maaşı, Kasım,
Aralık, Ocak ayı maaşı ve 8 günlük maaşı da
yatırılmamıştır. Müvekkil 17.02.2012 tarihli dilekçesi ile Ankara
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şikayet dilekçesi
vermiştir.

j

®

°

ú

 

D

F

^

b

d

h

h

j

h¨

h¨

,Şubesi ektresi bu durumu teyit etmektedir.(EK:2) 

                       4)Yukarıda arz edildiği
üzere davacının iş akti işverence 31/01/2012 tarihinde bildirimsiz
olarak fesh edilmiştir.Davacının çalışma süresi ve iş
sözleşmesinin niteliği gözönüne alındığında işçiye
tanınması gereken bildirim sürelerine uyulmadan iş akti usulsüz
olarak fesh edilmiştir. Bu sebepten davacının ihbar tazminatı
alacağı doğmuştur. 

                       5)4857 sayılı İş
Kanununun 32.maddesinin 5.fıkrası uyarınca, iş sözleşmesinin sona
ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve kanundan doğan para ile
ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.

 		 Yukardaki açıklamalar çerçevesinde delillerin toplanmasına,
tanıkların dinlenmesine ve davacının ihbar tazminatı ile maaş 
ücretlerinin uzman bilirkişiye hesaplatılarak harcın
tamamlanmasından sonra tazminat ve alacaklarının hüküm altına
alınmasına karar verilmesi istemiyle huzurdaki dava açılmıştır.

KANITLAR........................:Tanıklar,bordro,SSKkayıtları,İşyer
ikayıtarı,ihtarnameler,Şikayet dilekçeleri,bilirkişi
incelemesi,sair yasal kanıtlar.

SONUÇ VE İSTEM.............: Sunulan nedenlerle:

İş sözleşmesi haksız surette sona erdirilen davacının ihbar
tazminatı ile ödenmeyen maaş ücretleri için dönemlere göre
ödenmesi gerektiği temerrüt tarihlerinden işletilecek faizleri,
yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı
işverenden tahsiline  karar verilmesini, davacı adına ve saygı ile
dilerim.20.06.2012

                                    
                Davacı V.

                                    
              Av.Seher Gökalp

  

EKLER....:Onanmış vekaletname

          1-Sigortalı hizmet Dökümü

          2-1060-TL maaş ödendiğini gösteren banka
dökümü

ATAK  HUKUK BUROSU 

Av. SEHER GÖKALP

Anadolu Bulvarı 145.Sokak Petek İş Merkezi No:10/39   06200
Çamlıca/Yenimahalle / ANKARA

TEL & FAKS:  0(312) 229 31 22   GSM:0 532 585 66 75    E- Mail:
sehergokalp@yahoo.com


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78