Giriş yap
Kayıt ol

        İZMİR 3. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVA NO			:2005 / ……. Esas  

ISLAH EDEN (DAVACI) 	:  

VEKİLİ	:  	

DAVALI	:  

VEKİLİ		:  

DAVA KONUSU	: İŞÇİ ALACAĞI.   

ISLAH YOLU İLE

ARTTIRILAN DEĞER	: 4.000 YTL.

TALEP KONUSU		: Dava  dilekçesinde  talep  edilen  Müvekkil
alacaklarının  bilirkişi raporu doğrultusunda, müddeabihin
ıslahı yolu ile 4.000 YTL. daha             
arttırılarak , toplam  7.000 YTL alacağın hükmen tahsiline karar
verilmesi istemidir.

AÇIKALAMALARIMIZ …….

1- Davacı - müvekkil adına fazlaya ilişkin dava ve talep hakkını
saklı tutarak davalı şirket aleyhine açtığımız alacak davasında
; mahkemenizce yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, dava
dilekçesinde talep ettiğimiz alacağımıza ek (bakiye) olarak ;

a) Ücret Farkı......................................... :    25
YTL.

b) İkramiye.............................................:    125
YTL.

e) İhbar Farkı..........................................:    250
YTL.

d) Kıdem Farkı........................................:  2.650 
YTL.

.  e) Hafta Tatili................................................:  
  800 YTL.

  f) Genel Tatili………………………………………..:  
  100 YTL.

g) Sosyal Hak…….........................................:     
50 YTL.

TL.  daha  alacak hakkımızın

olduğu tespit edilmiştir.

2- Bilirkişi raporunda bakiye alacak olarak hesaplanan ve yukarıda
listesi verilen alacakların da hükmen tespiti amacıyla müddeabihi
ıslah ediyoruz. Takdir mahkemenizindir.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız nedenler ve
mahkemenizce re'sen dikkate

alınacak hususlar karşısında; Islah talebimizin kabulüne ve
müddeabihin ıslahı yolu ile arttırdığımız kısım ile dava
dilekçesinde talep ettiğimiz miktarların birleştirilmesi sonucu 

1) Ücret ……...........................................:    125
YTL.

2) İkramiye.............................................:    225
YTL.

3)İhbar Tazminatı....................................:    900 YTL.


4)Kıdem Tazminatı...................................:   4.750 YTL.

5)Hafta Tatili……...........................................:   
1.200 YTL.

6)Genel Tatil .............................................:     250
YTL 

7)Sosyal Hak.............................................. :    100
YTL.

kıdem tazminatı için İş akdinin feshedildiği 01.12.2001 tarihinden
itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizi ve diğer alacaklar için
de dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı şirketten
alınıp davacıya hükmen ödenmesine,

  8- Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin de davalıya
yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 
…./…./2005

                                    
              Islah Eden Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78