Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          …………………….

İSTANBUL ……………………………. MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO :…………………….

DAVALI :……………………………

VEKİLİ :Av. ………………………

DAVACI :…………………………………….

VEKİLİ :…………………………………………………

KONU :Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan ve İtirazlarımız.

AÇIKLAMALAR :

1.1- Bilirkişi, Sayın mahkemeye sunmuş olduğu raporda Müvekkilin almakta
olduğu maaşı asgari ücret üzerinden hesaplamıştır. Ancak müvekkilin iş
tanımında olan bir işçinin asgari ücret ile çalışması hayatın olağan
akışına aykırı olup TMMOB’den gelen cevaptan da alışılacağı üzere
müvekkil çok daha yüksek bir ücrete davalı iş yerinde çalışmaktaydı.
Müvekkilin maaşının büyük bir kısmı her ne kadar Banka hesaplarına
yatıyor olsa da geri kalan miktar elden kendisine teslim edilmekteydi.
Her ne kadar bilirkişi davalı tarafın tanıklarının beyanlarına göre
hesaplama yapmış olsa da Sayın mahkemenin huzurunda görülen birçok
davadan da anlaşılacağı üzere işverenler genel olarak personellerini
asgari ücretten göstermekte ve maaşlarını geri kalan kısmını elden
teslim etme yoluna gitmektedirler.

1.2-Bilirkişi Sayın mahkemeye sunmuş olduğu raporunda davalı yanın
beyanlarını dikkate almış olup tarafımızca sayın mahkemeye sunulan
beyanlar dikkate alınmamıştır. Müvekkilimiz davalı iş yerinde 1400 TL
maaşla çalışmaktaydı ancak rapordan da anlaşılacağı üzere yapılan hesap
asgari ücret üzerinden yapılmış ve AGİ ücretlerinden hiç bir şekilde
bahsedilmemiştir. Hesaplamalara söz konusu miktarlar dâhil edilmemiştir.

2- Sayın bilirkişinin raporunda davalı tarafın tanıklarınca ifade edilen
öğle arası yemek izinlerini 1,5 saat olarak hesaplamıştır ancak söz
konusu öğle araları 1.5 saat değil 15 dakikadır. Müvekkilin söz konusu
süre içerisinde dinlenmesini bırakın yemek yemeğe başlaması bile hayatın
olağan akışına aykırıdır. Bu sebeple yapılan hesaplama hatalıdır.

3- Bilirkişinin rapordaki, Fazla mesai ücretleri hesaplanırken davalı
tanıklarının beyanları dikkate alınmış olup söz konusu beyanlardan da
anlaşılacağı üzere davalı iş yerinde haftanın 6 günü çalışılması
müvekkilin fazla mesai yaptığının açık kanıtıdır. Ancak çalışma saatleri
konusunda bir tutarsızlık söz konusudur. Müvekkil davalı iş yerinden
saat 18.00 sıralarında çıkmamış tam tersine genelde olarak 19.00-19.30
saatleri arasında iş yerinde paydos yapılmıştır. Ayrıca Cumartesi
günleri müvekkil davalı iş yerinden 18.30’da çıkmak zorunda
bırakılmıştır. Bu sebeple bilirkişi tarafından hesaplanan fazla mesai
ücretleri gerçeği yansıtmamaktadır.

4- Yukarıda yaptığımız itirazlarımız nedeniyle bilirkişi raporundaki
kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi bayram ve
genel tatil ücreti dahil yapılan 5961.4 TL tazminat ve alacak hesabına
itiraz ediyoruz.

NETİCE VE TALEP : bilirkişi raporuna itirazlarımız dikkate alınarak
itirazlarımızı karşılar mahiyette farklı bir bilirkişiden rapor
alınmasını davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

Davalı Vekili

Av. ………………………………