Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                 AVUKAT 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞAKŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ’NE

KONU: Müvekkilimizin, 07/08/2015 tarihinde geçirmiş olduğu iş kazası
sebebiyle iş göremezlik oranının tespiti için heyete sevkini, iş
göremezlik oranının belirlenmesi ve iş göremezlik oranının %10 ve
üzerinde tespiti halinde tarafına sürekli iş göremezlik geliri
bağlanması istemidir.

Müvekkilimiz , “” bünyesinde olan “” işyerinde 21/05/2015 tarihinde
tezgahtar olarak işe başlamıştır.

07/08/2015 tarihinde çalışmasının devamı saat 12:00 de geçirmiş olduğu
iş kazasında ayranı ayran makinesine boşaltırken elektrik kaçağından
dolayı kendisine elektrik çarpmış , hem sağ hem de sol ayağı elektrikten
dolayı patlamıştır ve fonksiyonunu yitirmiştir.Kaza sonrası müvekkilimiz
bir arkadaşı tarafından Özel Elitium Cerrahi Tıp Merkezi’ne (Adres:
Süleyman Demirel Caddesi Esenkent Mah., No:17 Esenkent / Esenyurt /
İstanbul ) sevk edilmiştir.Ertesi gün 08/08/2015 tarihinde ise bu sefer
Kanuni Sultan Süleyman hastanesinden 2 günlük rapor alınmış ve işyerine
sunulmuştur.Bu kaza işveren tarafından kurumunuza
bildirilmemiştir.Ayrıca kaza sonrasında müvekkilimiz SGK kayıtlarından
da görülebileceği üzere 16/08/2015 tarihinde işten çıkartılmıştır.Kazada
birinci derecede kusur ve sorumluluk işverenin üzerindedir.

Yukarıda izah ettiğimiz gibi müvekkilimizin geçirmiş olduğu iş kazasına
istinaden iş kazası ve maluliyet işlemlerine başlanmasını,
müvekkilimizin maluliyet oranının tespiti için hastaneye ve heyete
sevkini, iş göremezlik oranının tespitini ve iş göremezlik oranının %10
ve üzerinde tespiti halinde tarafına sürekli iş göremezlik geliri aksi
halde geçici iş göremezlik ödeneği bağlanması için başvurmaktayız.

Maluliyet işlemleri ile ilgili olarak ve gelir bağlandıysa gelir bağlama
oranının tarafımıza bilgi verilmesini ve kaza tahkikak raporunun
tarafımıza celbini , gerekli görülmesi halinde müvekkilimizin kuruma
başvurusunun sağlanacağını bilvekale bildiririz.21/08/2015

vekili

Av.

Müvekkilimize Ait Bilgiler

TC kimlik :

SSK No :

Adres :

Telefon :

EK 1 : Vekalet

Not : İş yerinde herhangi bir kaza tutanağı tutulmamıştır.İşe girişte
işverence müvekkilimizden sağlık raporu talep edilmemiştir.Hastane
evrakları ve askerlik belgesi tarafınıza ayrıca bildirilecektir.