Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      

	

	          NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

									ADANA

DAVACI		: 

				

DAVALI		: 

			

D. KONUSU  	:Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere
müvekkilin geçirmiş olduğu 		iş kazası nedeniyle davalılardan HMK
107.mad. uyarınca şimdilik 			1.000,00.-TL maddi ve 25.000,00.-TL
manevi tazminat 

istemidir.(CİSMANİ ZARARDAN KAYNAKLI)

H.TABİ DEĞER	:Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla
şimdilik 1.000,00.-

		TL maddi ve 25.000,00.-TL manevi tazminat olmak üzere toplam 

26.000,00.-TL talebidir.

AÇIKLAMALAR	: 

1-Müvekkilimiz davalı şirkette 2004 yılında işe girmiş 2008
yılında ekonomik kriz sebebiyle davalı şirket müvekkilimi işten
çıkarmış olup, müvekkil 16 ay çalışmıştır.

Müvekkil 2010 yılında davalı şirkette yeniden işe başlamış
olup, 2014 yılının son aylarında geçirmiş olduğu iş kazası
neticesinde işten çıkmak zorunda kalmıştır. 

2-Müvekkilim 04.10.2012 tarihinde iş kazası geçirmiş, geçirmiş
olduğu iş kazası neticesinde ciddi bir sakatlık yaşamıştır. 

3-Müvekkilimin geçirmiş olduğu kaza neticesinde ayak bileğinin
burkulma ve gerilmesi, tibia üst uç kırığı ve femur şaft
kırığı meydana gelmiş, tedavisi için Gaziantep Şehitkamil Devlet
Hastanesi’ne gitmiştir. Burada müvekkil ortopedi servisinde tedaviye
başlanmış olup, tedavi süreci başlamıştır.(Ek-1 Gaziantep
Şehitkamil Devlet Hastanesi Epikiriz Raporu)

4-Müvekkilim geçirmiş olduğu kazadan dolayı uzun süre tedavi
olmuş ve yatağa bağlı kalmış, belli bir iyileşme aşamasına
ulaşamamıştır. Müvekkil kaza nedeni ile 27.11.2012, 26.12.2012,
22.01.2013 tarihlerinde otuzar günlük yatak istirahatine uygundur
denilerek rapor almıştır.(Ek-2 Gaziantep Şehitkamil Hastanesi
raporları)

hˆ%

gdˆ%

␃愃̤摧█

2

v

ˆ

Ž

’

¸

Ê

ð

r

ò

’

”

6 h‚

h‚

h‚

 h‚

h‚

h‚

lini, işyerinde yapılan çalışmaların talimatlara, iş güvenliği
usul ve şartlarına uygun yapılıp yapılmadığının gözetimi için
etkin kontrol ve denetim mekanizması kurmaması nedenleriyle iş
kazası geçirmiş, işbu iş kazasında müvekkilimin hiçbir kusuru
bulunmamaktadır. Kusur tamamen güvenlik önlemlerini almamış olan
işverendedir. 

6-Müvekkilim geçirmiş olduğu kaza nedeniyle psikolojisi
bozulmuştur. Müvekkilim her yerde iş bulamayan bir kişi durumuna
gelmiştir. Müvekkilimiz bu iş kazasından dolayı hem madden hem
manen aşırı derecede zarar görmüş ve halen de görmektedir. 

 

Müvekkilin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle tedaviye tabi
tutulması, malul kalması ve bunun müvekkilin psikolojisini olumsuz
yönde etkilemesi, kendi iş alanında iş bulamaması ve bulamayacak
olması ve bu sebeplerle de ağır ekonomik sıkıntılar yaşaması
nedeniyle müvekkilin çektiği acıların, ızdırabın ve
sıkıntıların bir nebze de olsa giderilebilmesi için manevi tazminat
talep etme gereği de doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER	: SSK Yasası, İş Kanunu, BK, HMK ve diğer hukuki
mevzuat,

DELİLLER			:Davalı tarafın delillerine karşı delil bildirme
hakkımız saklı 					kalmak kaydıyla,

1-Gaziantep Şehilkamil Hastanesi Ortopedi kayıtları

				2-SGK kayıtları

				3-Emniyet Müdürlüğü kayıtları

				4-Bilirkişi, yemin

				5Tanık

TANIKLAR			:

NETİCE VE TALEP	:Yukarıda açıklanan ve resen araştırılacak
nedenler ile 

				DAVANIN KABÜLÜ ile,

				Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere müvekkilin
geçirmiş 				olduğu iş kazası nedeniyle davalılardan HMK 107.mad.
uyarınca 					şimdilik 1.000,00.-TL maddi ve 25.000,00.-TL manevi
tazminatın 				tahsiline,

			Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa 	 			
yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. 			
11.05.2015

Eki:

Sağlık raporu

vekaletname			

    								   Davacı Vekili