Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     Av. ALİŞAN SERTEL – Av. VURAL KELEŞ

Ordu Caddesi No:14/302 Laleli – İSTANBUL

               BAKIRKÖY   İŞ MAHKEMESİ

               SAYIN HAKİMLİĞİNE

              

Davacı         : BİROL KARACA (23656362766)

               Kazım Karabekir Mh. 915. Sk. No:4/1
Gaziosmanpaşa / İSTANBUL

 

Vekili          : Av. ALİŞAN SERTEL- Av. VURAL KELEŞ

Davalı         : DORUK METAL DÖVME OTO İNŞAAT MAKİNA SAN.
ve DIŞ

                TİCARET LTD.ŞTİ. 

                Yeni Mahalle Küadir Akdoğan Cd. 561.
Sk. No:19 G. Osmanpaşa –İST. 

Konusu        : İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat
toplamı 81.000,00 TL’nın

                tahsiline,

               Alacağımızın güvenceye bağlanmsı
bakımından işyerindeki makine 

               ve menkullere ihtiyati tedbir
uygulanmasına karar verilmesi istemi.

            

 

Olaylar       : 1- Müvekkil davacı, 15.10.2012 tarihinden
itibaren davalı şirkete ait yukarıda sunduğumuz adreste kurulu oto
yedek parçası imalatı işyerinde pres işçisi olarak aylık net
1.200 TL ücretle çalışmaya başlamış olup, halen çalışmasını
sürdürmektedir. 

                  2- Davalı işverence davacıya 
işyerinde görev olarak, tek ayak kumandalı “ütü presinde”
metal oto parçalarını baskılayarak yassılama işi verilmiş , her
zamanki gibi davacı 30.01.2013 günü aynı preste çalışmakta ve
belirtilen işi yapmakta iken, saat 14.30 sularında presleme işlemi
tamamlanmış bir parçayı makineden almak için ayağını kumandadan
çekip alma işlemini yaptığı sırada pres kendiliğinden
çalışmış ve davacının sol eli üstüne inerek ağır şekilde
yaralanmasına neden olmuş, bu kaza sonucu davacının sol el işaret
ve orta parmağı tamamen, başparmağı ise ilk boğumdan kopmuştur.

                  3- Davacının çok genç yaşında
ağır maluliyeti ile sonuçlanan bu olay bir iş kazasıdır ve bu
kaza; tek ayak kumandalı olmakla çağ dışı kalmış ve miadını
doldurmuş (ki kazadan sonra söz konusu pres el kumandalı hale
dönüştürülmüştür), üzerinde kaza önleyici hiçbir aparatı
bulunmayan çağ dışı bir pres makinesinde, davacının asgari iş
güvenliği önlemleri alınmadan, gerekli eğitim dahi verilmeden
çalıştırılması nedeniyle meydana gelmiş olup, bu vahim olaydaki
kusurun tamamen davalıya ait olduğu belirgindir

$

F

H

J

~

2

d

¢

¤

®

´

À

Â

hM

hÍ.

H

J

Þ

Â

olayın davacıyı manen de derinden sarstığı ve yaşam boyu sürecek
elem ve üzüntüsüne neden olacağı açık olup, bu nedenlerle
ileride belirlenecek maluliyet ve kusur oranı üzerinden saptanacak
zarar miktarına göre HMK 107. maddesi uyarınca maddi tazminat
yönünden talebimizi yükseltme hakkımızı saklı tutarak;

                    -  1.000,00 TL maddi tazminat

                    - 80.000,00 TL manevi tazminatın


davalı şirketten tahsiline karar verilmesi için iş bu davayı açmak
 zorunlu olmuştur.       

         

                  5- Ayrıca, davalı şirketin
küçük ölçekteki işyerinde bulunan makine ve menkulleri dışında
malvarlığının bulunmaması ve ileride ödeme güçlüğü içine
düşmesi veya işyerini devretmesi olasılığı bulunması
nedenleriyle, alacağımızın güvenceye bağlanması bakımından
işyerindeki makine ve menkullere üretimi engellemeyecek şekilde
ihtiyati uygulanmasını, davacının maluliyeti ve olayın iş kazası
olduğu gözetilerek tedbir için teminat aranmamasını dilemekteyiz.

Hukuksal Nedenler : Borçlar Yasası, İş Yasası, HMK, İşçi
Sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili 

                 tüzükler, ilgili yasalar
hükümleri.

Deliller          : SSK kaza soruşturma evrakı,  işyeri
kayıtları, tanık beyanı, bilirkişi 

                 İncelemesi ve diğer deliller 

Sonuç            : Yargılama yapılarak kanıtlanacak
iddiamız üzere,  maddi tazminat

                  yönünden fazlasını talep
hakkımız saklı kalmak kaydıyla,  maddi ve

                  manevi tazminat toplamı 81.000,00
YTL’ nın olay tarihinden itibaren

                  işleyecek faiz, yargı harç ve
giderleri ve  avukatlık ücreti ile birlikte

                  davalıdan tahsiline,

                  Alacağımızın güvenceye
bağlanması bakımından davalı şirketin

                  işyerindeki makine ve menkullerine
ihtiyati tedbir uygulanmasına

                  Karar verilmesini saygı ile
vekaleten arz ve talep ederim.

                  

                                    
                Davacı Vekili

                                    
              Av. ALİŞAN SERTEL