Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                T.C. 1. İŞ MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE
DOSYA NO: xxxx
DAVACILAR: 1. x
VEKİLİ :Av. x

DAVALILAR :

1)xxx .

KONU : Keşif talebimizden ibarettir

AÇIKLAMALAR :

1) Dosya kapsamı incelendiğinde tarafların kollukdaki ifadelerinden de
anlaşılacağı üzere olayın gerçekleştiği esnada tek görgü şahidinin
olması,ifadelerin çelişkişli olması,işyeri kayıt ve görüntülerinin
bulunmaması olayın aydınlatılmasında ciddi sıkıntılar doğurmuştur.

2) SGK Başmüfettişi tarafından hazırlanan inceleme raporu sonucunda şu
kanıya varmıştır;’’Polis tarafından yapılan tespitler ve sağlık
kuruluşları tarafından düzenlenen raporlara göre,kazanın oluşumu ile
ilgili forklifti kullanan xxxxx ifadesinin gerçeği yansıtmadığı’’,yine
aynı xxxx’ın uğradığı kazada,yükleme işi yapılırken forklift operatörüne
manevralarında yardımcı olan kimse olmadığı anlaşılmış ve bu durumun
kazada etkin faktör olduğu belirtilmiştir.

3) Saydığımız tüm nedenlerden dolayı xxxxxxx Şti nin depo olarak
kullandığı kazanın gerçekleştiği mahaldeki kuşkuları gidermek adına
Sayın mahkeme tarafından kefiş yapılması elzemdir.

SONUÇ VE İSTEK :

Sayın mahkemeden kefiş talebimizin kabulüne karar verilmesini vekaleten
arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ
Av. xxxxx