Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : İşverenin haksız nedenle iş akdini sona erdirip müvekkilin işçi
alacaklarını talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ :

 100,00 - TL. kıdem tazminatı

50,00- TL. ihbar tazminatı

50,00- TL. UBGT ücreti

50,00- TL. fazla çalışma ücreti

 50,00 – TL. yıllık izin ücreti

 Toplam: 300,00- TL. (Fazlaya ilişkin haklarımızı her bir kalem için
 saklı tutuyoruz.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz SGK kaydı dökümüne göre 10.11.2012 tarihinden
30.12.2013 tarihinde kadar tarihine kadar davalı şirketin işyerinde
şöfor Olarak çalışmıştır.

2-) Müvekkilimizin iş sözleşmesi işverence haksız, dayanaksız ve tek
taraflı olarak 30.12.2013 tarihinde sözlü bir şekilde feshedilmiştir.

3-) Müvekkilimiz günde en az 12 saat çalışarak fazla mesai yapmış ve hak
edişi olan fazla mesai ücretini alamadığı gibi çalıştığı süreçte hak
edişi olan UBGT ücret alacağını, Yıllık izin Ücret alacağını da
alamamıştır. Tüm sözlü uyarılara rağmen müvekkilimizin hak edişleri olan
alacaklar tarafına ödenmemiştir.

4-) Davalı işveren ortada haklı bir neden yokken birden müvekkilimizin
işine son vermiş ve haksız işten çıkarım karşısında ne ihbar tazminatını
nede kıdem tazminatını müvekkilimize ödememiştir.

5-) Buna göre; uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla
çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak
belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) müvekkilimizin
hak edişi olan işçi alacaklarını alabilmek adına iş bu davayı açma
zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Tanık beyanları, işyeri kayıtları, bilirkişi
incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile uzman bilirkişiler
tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam
ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak
üzere) 100,00 TL tutarında kıdem tazminatı alacağının iş akdinin feshi
tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte, 50,00TL
ihbar tazminatı alacağının dava tarihinden itibaren yasal faiziyle
birlikte 50,00 TL tutarında Fazla mesai ücretinin dava tarihinden
itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte, 50,00TL tutarında
UBGT ücret alacağı ile 50,00TL tutarında yıllık izin ücret alacağının
dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte, davalıdan alınarak
tarafıma verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine
karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

 Davacı Vekili

 Av.