Giriş yap
Kayıt ol

        …………………………TİC. LTD. ŞTİ.’NE

KONU : İş görme taahhüdüm hakkında.

Sayın İşveren; Alüminyum Profil, aksesuar ve alüminyum panel üretiminde
kullanılan camların mamul, yarı mamul ve üretilmiş malzeme olarak
araçlardan boşaltılması, araçlara yüklenilmesi,

Belirtilen malzemenin iş yeri sahası içinde bir yerden başka bir yere
taşınması, indirilmesi, kaldırılması, istiflenmesi, istiflerin
bozulması, işin bitiminde artan malzeme, hurda ve artıkların taşınması,
depolanması, atılması, malzeme ile ilgili muhafaza tedbirlerinin
alınması, işin görüldüğü alanın mıntıka temizliğinin yapılması,

İş bu malzemeden alüminyum panel yapılması, panellerin montajında
yardımcı eleman olarak çalışmak, üretim ve montaj için gerekli
malzemenin getirilip götürülmesi, imalatta kullanılan alet ve edevatın
taşınması, temizliğinin yapılması,

Üretilen malzemenin işyeri içinde ve dışında veya montajı yapılacak
alana taşınması, indirilmesi, kaldırılması, işin bitiminde mıntıka
temizliğinin yapılması, artan malzeme ve eşya ile ilgili muhafaza
tedbirlerinin alınması hususlarında;

Ehil olduğumu, gerekli bilgi ve donanıma sahip bulunduğumu, daha
öncesinde bu işleri yaptığımı, belirtilen iş kollarında vasıflı eleman
olduğumu,

Belirtilen işlerin görülmesi için gerekli sağlık koşullarına haiz
olduğumu, herhangi bir fiziki arıza ve engelimin bulunmadığını,

Belirtilen işlerin ifasında, gerek işyerinizce, gerekse emir ve
talimatınız doğrultusunda çalışacağım işyerlerinde bana teslim edilen
koruyucu malzeme ve ekipmanı kullanacağımı, işyerinde geçerli işçi
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kural ve talimatlara eksiksiz
uyacağımı, iş bu hususlarla ilgili verilen emirleri aynen uygulayacağımı
taahhüt ederim. Tarafıma teslim edilen koruyucu malzeme ve ekipman
olmadan işyeri sahasına girmeyeceğimi, işin ifasında görev almayacağımı,
emir ve talimatlara uyacağımı aksi halde her türlü cismani ve bedeni
zarar ve ziyandan münferiden sorumlu olacağımı, gerek İşveren gerekse
işveren tarafından gönderildiğim işyerlerinin bir kusuru bulunmadığını,
iş bu hususlara riayet etmememden kaynaklı oluşacak her türlü kaza ve
zarardan dolayı münferiden şahsımın sorumlu olduğunu, iş bu hususlarla
ilgili işverenlerimi ibra ettiğimi gayri kabili rücu kabul beyan ve
taahhüt ederim. ………işe giriş tarihi

Adı Soyadı

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78