Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ANKARA BATI İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2015/……. Esas

DAVALI : …………………………………

VEKİLİ : Av. …………………………

DAVACI : …………………………..

VEKİLİ : Av. ……………………

KONU : 02.04.2015 tarihli ara karar gereğince tanık listemizin
bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda esas numarası ve tarafları yazılı Mahkemeniz dosyasında
görülmekte olan davanın tensip zaptında alınan karar uyarınca
dinlenilmesini talep ettiğimiz iki tanığımız aşağıdaki gibidir;

1. …………………………………… (T.C. Kimlik No: …………………….)

 Adres: …………………………………………………………

(Çalışma koşulları, iş akdinin sona eriş şekli, iş akdinin feshinin
haklı olup olmadığı vs. konularda tanıklık yapacaktır.)

2. ……………………………………..  (T.C. Kimlik No: ………………………..)

Adres: ……………………………………………………………

(Çalışma koşulları, iş akdinin sona eriş şekli, iş akdinin feshinin
haklı olup olmadığı vs. konularda tanıklık yapacaktır.)

Saygılarımızla arz ederiz. 15/04/2015

 Davalı

 ……………………………………………

 Vekili

 Av. …………………………….