Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     …İŞ MAHKEMESİ’NE

										

									 

ESAS NO		: 

ISLAH TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI		: 

VEKİLLERİ   	: 

DAVALI	: 

KONU	: ISLAH İSTEMİDİR 

 (………. TL ISLAH İLE ……….. TL DAVA DEĞERİ)

AÇIKLAMALAR  :

	Her ne kadar fazlaya dair haklarımızı saklı tuttuğumuz dava
dilekçemizde;

8.500,00 TL Kıdem Tazminatı

1.000,00 TL İhbar Tazminatı

5.000,00 TL Ücret Alacağı

500,00 TL Yakacak Yardımı

TOPLAM = 15.000,00 TL İşçi Alacağı talep etmiş isek te;

Gördüğümüz lüzum üzerine iş bu ıslah dilekçemiz ile dava
konusunu;

Kıdem tazminatı yönünden; 23.940,64 - 8.500,00=15.440,64 TL

İhbar tazminatı yönünden; 2.599,52 - 1.000,00=1.599,52 TL

Ücret alacağı yönünden;7.434,52 - 5.000,00=2.434,52 TL

Yakacak yardımı yönünden;704,00 – 500,00=204,00 TL

~

€

`

Æ

È

 

.

8

|

€

H

`

²

Æ

Æ

È

Ü

Þ

à

!9.678,68 TL arttırmaktayız. 

(ISLAH İLE TOPLAM DAVA DEĞERİ = 34.678,68 TL)

HUKUKİ NEDENLER : İş kanunu, HMK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER  : SSK sicil dosyası, iş yeri dosyası, iş veren
yazısı, maaş hesap pusulaları, tanık anlatımları, bilirkişi
incelemesi, her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile
davamızın dilekçemizde arz ettiğimiz şekilde ıslahını
Müvekkilimiz adına arz ve talep ederiz. 

DAVACI VEKİLLERİ

 PAGE  

 PAGE  1