Giriş yap
Kayıt ol

        … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                               :

KONU                                  
 :İş Kanunu gereğince emekliliğe hak kazanan müvekkilin kıdem
tazminatı, fazla mesai ücreti, tatil ücretleri, izin ücretlerinin
tahsili istemidir.

D.DEĞERİ                            :  
… TL.

AÇIKLAMALAR               :

1. Müvekkil davalı işverene bağlı, aralıksız ve kesintisiz
olarak  aynı işyerinde … yılının … ayından itibaren fiili
olarak çalışmış, bekçilik – bahçıvanlık  ve site
kapıcılığı şeklinde hizmet vermiştir.Ancak
işveren  tarafından ilk iki yıllık hizmeti boyunca
sigortalanmamış, sanki çalışmamış gibi gösterilmiştir.

2. Davalı tarafından …/…/… tarihinden itibaren sigortalanan
müvekkil , …/…/… tarihinde emekliye ayrılmıştır. Ancak
davalının sigortalı göstermediği ilk iki yılı
müvekkil,  …/…/… tarihinde kendisinin ödediği  … TL. lik
askerlik borçlanması ile tamamlayarak emekliye ayrılmıştır.

3-Müvekkil emekli olduğu günden beri henüz hiçbir hakkını
işverenden alamamıştır ve   her seferinde bir başka bahane ile
oyalanmıştır. Hal böyle olunca  iş bu davayı açma mecburiyeti
doğmuştur.

2

4

8

¶

º

¨

ª

®

4

ª

愀Ĥ摧ɨ&ሀ

YASAL DELİLLER           :Sigorta Hizmet Cetvelleri, SSK
Aylık Gelir Bağlama Kararı Askerlik Borçlanması Belgesi, Bilirkişi
İncelemesi ,Tanık Beyanları ve sair her türlü yasal deliller...

SONUÇ VE İSTEM                        :Fazlaya
ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla,

1-         … TL. lık Kıdem Tazminatı

2-         … TL. lık Fazla mesai ücreti

3-         … TL. lık Tatil ücreti 

4-         … TL. lık Yıllık İzin ücreti

olmak üzere toplam … TL. alacağın davalıdan tahsiline  ayrıca
kıdem tazminatına iş akdinin sona
ermesinden             itibaren bankalarca uygulanan en
yüksek mevduat faiz oranı yürütülmesine , diğer  alacaklar için
yasal faizin yürütülmesine karar verilmesini, yargılama giderleri
ile ücreti vekaletin karşı yan üzerinde bırakılmasını sayın
Mahkemenizden müvekkil adına arz ve  talep ederiz..  …./…./…

 

DAVACI VEKİLİ

 Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78