Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          KOCAELİ NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ'NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVANIN KONUSU : Müvekkilin, Ödenmemiş Olan ; Kıdem Tazminatı, Fazla
Çalışma Ücreti, Ulusal Tatil ve Genel Tatil Ücreti, Hafta Tatili Ücreti
Alacağının Tahsili Talebinden İbarettir.

DAVANIN TÜRÜ : Belirsiz Alacak Davası

DAVANIN DEĞERİ : 24.215,00 TL

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim davalı şirkette 05.04.2011 ile 31.12.2012 tarihleri
arasında mevsimlik asfalt işlerinde silindir operatörü olarak
çalışmıştır. Yapılan iş gereği çalışmalar nisan ayında başlayıp aralık
ayının sonuna kadar devam etmektedir. Bu tarihten itibaren aşağıda
bildireceğimiz haklı nedenlerle iş akdini feshetmiştir.

Müvekkilin Ücreti Sürekli Geç Ödenmiştir.

2- Müvekkilim ücret alacağı davalı şirket tarafında sürekli geç
ödenmiştir. Ayrıca davalı şirket kötüniyetli olarak müvekkilin ücretinin
asgari ücrete kadar olan kısmını bankadan ödemekte, geriye kalan kısım
ise formen tarafında elden ödenmiştir. Müvekkil en son aylığını dahi
işten ayrıldıktan 45 gün sonra alabilmiştir.

Müvekkil Hafta Sonları da Dahil Günde Yaklaşık 13- 15 Saat Çalışmış,
Ancak Fazla Çalışma Ücretleri Ödenmemiştir.

3- Müvekkilim Davalı Şirkette takriben 1yıl 6 ay çok ağır şartlar
altında çalıştırılmıştır. Müvekkilim haftanın yedi günü saat 07:00 ile
20:00 arası çalışmıştır. Yaz günlerin uzun olduğu dönemde (haziran,
temmuz, ağustos,eylül) bu çalışma gece 22:00'a kadar sürmüştür.
Müvekkilim bu çalışma süresi içinde ancak 10-15 dakika yemek molası
verebilmiştir. Müvekkilimin tüm bu çalışmlarına rağmen davalı işveren
tarafında herhangi bir fazla mesai alacağı ödenmemiştir.

Müvekkilin Sigorta Primleri Asgari Ücret Üzerinde Yatırılmıştır.

4- Müvekkilim davalı şirkette silindir operatörü olarak çalışmıştır. Net
olarak 1.850 TL ücret almaktadır. Ancak, buna rağmen davalı şirket ,
Sigorta primlerini asgari ücret üzerinde yatırtmıştır.

5- Müvekkilim dini bayramlarda çalışmamakta, ancak milli bayramlarda ve
diğer resmi bayramlarda çalışmaktadır.

6- Müvekkilim ücretlerin geç ödenmesi, fazla çalışma alacağının
alamaması, sigorta primlerinin eksik yatırılması sebebiyle, İş Kanunu
24/2 maddesine dayanarak 31/12/2012 tarihinde işten ayrılmıştır. Ancak ;
Müvekkilim tüm taleplerine rağmen, Kıdem Tazminatı, Fazla Çalışma
Ücreti, Hafta Tatili Ücreti, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti
Ödenmemiş, müvekkilim sürekli oyalanmıştır.

7- İşveren tarafından, iş akdinin devam ettiği süre boyunca müvekkilim
hafta sonu da dahil gün de 3 öğün yemek ve barınma masrafları
karşılandığından kıdem tazminatı hesaplanmasında bunların dikkate
alınması gerekmektedir.

8- Yukarıda izah ettiğimiz iş bu sebeplerden dolayı müvekkilin
alacaklarının alınması için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İş Kanunu, HMK ve İlgili Mevzuat

MADDİ DELİLLER : Müvekkil SGK Sicil Dosyası, İş Yeri Özlük Dosyası,
Meslek Odaların da Esal Ücret Araştırılması Yapılması, Tanık, Bilirkişi,
Her Türlü Yasal Delil

NETİCE-İ TALEP :

1- Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle Müvekkilim sözleşmeyi haklı
nedenle feshetmesinden kaynaklanan aşağıda bildirdiğimiz alacaklarımızın
Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla davalıdan tahsiline ve
alacak kalemlerine dava tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en
yüksek mevduat faiz oranı uygulanarak hesap edilecek faizin davalıdan
alınarak müvekkilime verilmesinine,

Kıdem Tazminatı İçin 3.573 TL

Fazla Mesai Ücreti İçin 16.071 TL

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacağı İçin 517 TL

Hafta Tatili İçin 4000 TL

2- Yasal avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin haksız davalı yan
üzerinde bırakılmasına , karar verilmesini müvekkilim adına vekaletten
saygıyla arz ve talep ederim