Giriş yap
Kayıt ol

        İHTARNAME

KEŞİDE EDEN (İŞÇİ) :

ADRESİ :

MUHATAP (İŞVEREN) :

ADRESİ :

KONU : Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai
ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, sosyal haklardan doğan
alacağın, dini ve resmi tatil ücreti alacağının tarafıma ödenmesi
talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Şirketiniz tarafından iş akdimi haksız , mesnedsiz ve tek taraflı olarak
feshetmeniz nedeniyle şahsım adına doğmuş olan kıdem ve ihbar tazminatı
alacağımı , maaş alacağımı, yıllık izin ücreti alacağımı, dini ve resmi
tatil ücreti alacağımı, fazla mesai ücreti alacağımı ,sosyal haklardan
kaynaklanan (yol, yemek ve asgari geçim indirimi) alacağımı 3 gün içinde
tarafıma ödemenizi, aksi halde ise alacaklarımın tahsili için yasal
yollara başvuracağımı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin
tarafınıza yükleneceğini ihtar ederim.

Keşideci (işçi)

Sayın ... ;

Üç nüshadan ibaret iş bu ihbarnamenin bir nüshasının muhataplara APS
olarak tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhine
havi bir nüshasının tarafımıza iadesini talep ederim.Saygılarımla

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78