Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : İrtifak Hakkının Terkini İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-)  Müvekkilim, tapunun ... ada, ..... parsel numarasında kayıtlı
taşınmazın malikidir. Davalı da bu taşınmazda irtifak hakkı
sahibi olan kişidir.

2-) Daha önce taraflar arasında görülen dava ile, davalının
adına kayıtlı taşınmazı için, davacıya ait taşınmaz üzerine
irtifak hakkı tesis edilmişti. Buna dair ilamı sunuyoruz.

~

†

€

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Burada da görüleceği gibi, bu hak tesis edilirken davalının
yararlanabileceği başka yakın bir yol olmadığı için dava kabul
edilmişti. Ancak şimdi davalının kendi taşınmazına bitişik umuma
açık yol inşaatı yapılmış  olup, irtifak hakkının devam
etmesi davalıya hiçbir menfaat sağlamadığı gibi, davacının
taşınmazı üzerinde gereksiz bir yük oluşturmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K.
m. 1026 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Tapu kaydı,
keşif, irtifak hakkı tesisine dair ilam ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davacının adı
geçen taşınmazı üzerinde ve davalı taşınmazı yararına
kurulmuş bulunan irtifak hakkının terkinine, yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78