Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : İrtifak Hakkının Bedel Karşılığında
Terkini İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Müvekkilim, tapunun ... ada, ..... parsel numarasında kayıtlı
taşınmazın malikidir. Davalı da bu taşınmazda irtifak hakkı
sahibi olan kişidir.

2-) Daha önce taraflar arasında görülen dava ile, davalının
adına kayıtlı taşınmazı için, davacıya ait taşınmaz üzerine
irtifak hakkı tesis edilmişti.

3-)  Burada da görüleceği gibi, bu hak tesis edilirken davalının
yararlanabileceği başka yakın bir yol olmadığı için dava kabul
edilmişti. Ancak şimdi davalının kendi taşınmazına çok daha
yakın umuma açık yol inşaa edilmiş olup, irtifak hakkının devam
etmesinin davalıya sağladığı menfaat, yüklü taşınmaza verdiği
külfete nazaran çok azdır.

®

¶

°

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Sayın mahkemenin uygun göreceği makul bir bedel karşılığında bu
irtifak hakkının tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K.
m. 1014 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu
kaydı, keşif, irtifak hakkı tesisine dair ilam ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, davacının adı geçen taşınmazı
üzerinde ve davalı taşınmazı yararına kurulmuş bulunan irtifak
hakkının makul bir bedel karşılığında terkinine, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78