Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİNE

										.......

DAVACI          :....... 

VEKİLLERİ        :.......

 

DAVALI          :....... 

KONU            : İrtifak Bedelinin .........-TL
Arttırımı Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR    :1-Müvekkilimiz ....... İli, ....... İlçesi,
....... Mahallesi, ....... Mevkiinde, Pafta No: ......., Ada No:
......., Parsel No: ....... de tapuya kayıtlı ..... m2 lik
taşınmazın malikidir.

2-Müvekkilimizin taşınmazının ....... m2 lik kısmı üzerine
davalı kurum tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş olup ........-TL
irtifak bedeli takdir edilmiştir.

3-Davalı Kurum tarafından takdir edilen irtifak bedeli çok
düşüktür. İrtifak hakkı tesisi ile taşınmaz üzerinden Enerji
Nakil Hattı geçmesi taşınmazın değerini olumsuz yönde etkilemiş
ve değer kaybına neden olmuştur. Taşınmazın enerji hattı
geçmesinden evvelki değeri ile şu andaki değeri arasındaki fark
takdir edilen irtifak bedelinden çok yüksektir. Taşınmaz üzerinde
zeytin ağaçları mevcut olup geçen enerji nakil hattı mahsulü
olumsuz yönde etkileyecek ve verimi düşürecek müvekkilimizin
mağduriyetine neden olacaktır. Zaten bu taşınmaz Belediye mücavir
alanı içinde olup arsa vasfındadır.

„

†

†

ø	¶

ᄀ㎄ㄇ$␷㠀$⑈怀㎄愇̤摧⁘–଀dan takdir edilen
...........-TL irtifak bedelinin ........-TL arttırımı ile
.........-TL ye çıkartılması için bu davanın açılması
zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER : Kamulaştırma Yasası, İlgili Mevzuat

KANITLAR        : 

Tapu Kayıtları,

Kamulaştırma Evrakları

Keşif ve Bilirkişi incelemesi

Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU    : Arz edilen nedenlerle davalı kurum tarafından
takdir edilen .........-TL irtifak bedelinin .......-TL arttırımı ile
........-TL ye çıkartılmasına, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini 
talep ederiz. 

                				 DAVACI VEKİLİ


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78