Giriş yap
Kayıt ol

        İPSALA SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN 		: 

VEKİLİ 		: 

KARŞI TARAF 	: İpsala Kaymakamlığı

İTİRAZ EDİLEN İDARİ

PARA CEZASI 	: 2.000,00 T.L.

İTİRAZ KONUSU 	: İdari para cezasına itiraz

İTİRAZLARIMIZ :

1- Müvekkilimiz hakkında İpsala Kaymakamlığı, İlçe İdare Kurulu
Bürosunun 6590 Esas, ….. Karar nolu 01.12.2011 tarihli kararıyla
‘’sevke Tabi olduğu celp döneminde sevk işlemini yaptırmadığı
ve mazeretine ait belgeyi askerlik şubelerine ibraz etmediğinden
bakaya durumuna düştüğü ve yakalanarak şubeye teslim
edildiği’’ gerekçesiyle 1111 sayılı Ask. Kanunun 89. maddesinin
e bendine göre 2.000,00TL idari para cezası kesilmiştir.

Verilen İdari para Cezası yersizdir şöyle ki;

Müvekkilim iddia edildiğinin aksine, sevke tabi olduğu celp
döneminde mazereti bulunduğu için sevk işlemi yaptıramamış ve
mazeretine ait belgeleri askerlik şubesine ibraz etmiştir.

 

v

hr

t

v

lanarak şubeye teslim edildiği’’ iddiası da tamamen gerçek
dışıdır. Müvekkilim mazeretinin ortadan kalktıktan sonra kendisi
şubeye gitmiştir.

Müvekkile ait askerlik dosyası ile cezaya ilişkin yapılan işlemle
ilgili tüm bilgi ve belgelerin Keşan Askerlik Şubesinden celp
edilmesi halinde gerçek ortaya çıkacaktır. 

Bu bakımdan müvekkil hakkında İpsala Kaymakamlığı, İlçe İdare
Kurulu Bürosu tarafından verilen idari para cezası usul ve yasaya
aykırıdır.

Ayrıca müvekkil sevke Tabi olduğu celp döneminde sevk işlemini
yaptırmamış ve mazeretine ait belgeyi askerlik şubelerine ibraz
etmemiş olsa bile, yakalanarak şubeye teslim edilmediği, kendisi
isteğiyle şubeye gittiğinden dolayı, 2.000,TL lik ceza uygulanamaz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle haksız ve hukuki
daya-naktan yoksun idari para cezasının iptalini saygılarımızla arz
ve talep ederiz.28.12.2008

 								İtiraz Eden Vekili

 							


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78