Giriş yap
Kayıt ol

                T. C.											  Örnek no:152

YERKÖY İcra Dairesi

Dosya no:

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile

takip taleplerinde ödeme emri

1-Alacaklı ve varsa vekilinin adı,soyadı

ve ikametgahı	:

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin

adı ,soyadı ve ikametgahı	:

3-alacağın Türk parasıyla tutarı,faiz ve işleme-

meye başladığı tarih	:

4-İpotek belgesi ve tarihi(İpotek bir cari hesap

veya işleyecek kredi vs.gibi bir mukavelenin

teminatı olarak verilmişse tarih ve numarası	:

5-Merhunun ne olduğu	:

6-Rehin üçüncü şahıs tarafından verilmiş veya

mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse adı ,soyadı 

ve ikametgahı	:

İş bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (30) gün
içerisinde borcu ödemeniz , borca karşı bir itirazınız varsa
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı veya sözlü olarak
(ipotek hakkına itiraz edilemez m.150) icra dairesine bildirmeniz ,
borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını
açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmiş sayılacağınız
,senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça
bildirmeniz aksi takdirde senetteki imzayı kabul etmiş
sayılacağınız ,süresi içinde itiraz edilemez ve borç ödenmezse
alacaklının gayrımenkulun satışını isteyebileceği ihtar olunur.

(İc. İf. K. M.149/b)                         
                              
........./.........../.............

						           İcra Müdürü

							    Mühür ve İmza

Yönetmelik Örnek No:5


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78