Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     		

İSTANBUL ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İPOTEĞİN 

KALDIRILMASINI

İSTEYEN BORÇLU	: 

VEKİLİ			: 

İPOTEK ALACAKLISI	: 

AÇIKLAMALAR		:

Müvekkil adına kayıtlı bulunan ……mh. …ada ..parsel
yüzölçümü .. m2 ..katlı … daireli ve .. dükkanı olan …apt.
da ….arsa paylı … nolu bağımsız bölüm üzerinde…… lehine
……..bedelli .. derece … yıl süreli …. tarihli ve …. yevmiye
sayılı ipotek tesis edilmiştir

Bugüne kadar borç ödenmiş olmasına rağmen ipotek fekki
gerçekleştirilmemiştir.

Mahkemenizce ipoteklerin kaldırılmasına karar verilmesini
istemekteyiz.

YASAL NEDENLER	: İİK md. 153

KANITLAR			: İcra Dosyası, Tapu Kayıtları

4

6

8

˜

Ò

Ô

Ö

Ú

h

¦

6

8

Ö

Ø

Ú

Ú

萏Ũ葞Ũ摧㲵×

̤̀☊଀ņ愀̤摧◵ê฀len taşınmazları üzerine davalı lehine
konulan ipoteklerin İİK. Madde 153 gereğince kaldırılmasına,
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 sayılı
Avukatlık Kanunun 4667 sayılı kanunla değişik 164/son fıkrası
uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesinin talep ederiz.

	

                                    
               İpotek Borçluları Vekili

	……