Giriş yap
Kayıt ol

        ……… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI			:	

VEKİLİ			:	

DAVALI			:	(z)(mirasçı)

D. KONUSU			:	İpoteğin kaldırılması.

Harca Esas Miktar		:	…..TL 

AÇIKLAMALAR		:

…….Tapu Müdürlüğü …..Mah. …. Ada, …. Parsel, ….. arsa
payı, Bağımsız Bölüm No…., …. Cilt Noda kayıtlı olan
taşınmaz müvekkil adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmaz
üzerine …. yılı ….. yevmiyeli olarak (x) ve (y) lehine …….
TL bedelinde …. ay süreli ipotek tesisi yapılmıştır. 

Söz konusu ipotek alacaklılarından (x) , ……. tarihinde, (y) ise
……tarihinde vefat etmiştir. Nüfus kayıtlarından davalı
(z)’nin, (x)’in evlatlığı olduğu bilgisine ulaşmış
bulunmaktayız. Bu nedenle davamızı, hem (y)’in öldüğü sırada
sağ olan Mirasçısı eşi (x)’in mirasçısı olmasından dolayı
hem de (x)’in mirasçısı olması nedeniyle (z)’ye yöneltmiş
bulunuyoruz. Her iki davalı sıfatı (z)’de birleşmiştir. 

Davacı müvekkilim söz konusu ipotek tesisini tapuya müracaatı
sonucu öğrenebilmiştir. 

¨

ª



:

<

@

B

V

Z

p

¤

¦

ª

À

Ø

2

N

T

\

‚

¬

Ö

-ırılması ile ipoteğin kaldırılmasını talep etmekteyiz. Bu
nedenle iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER	:	MK, BK,HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER	:	Tapu kaydı, ipotek belgesi, tanık, keşif, veraset ilamı,
nüfus

kaydı, bilirkişi incelemesi ve her türlü hukuksal delil.

SONUÇ VE İSTEM		: 	Yukarıda izah edilen nedenlerle;

Davanın KABULÜNE,

….. Tapu Müdürlüğü …... mah. ….. Ada, …. Parsel, …. arsa
payı, Bağımsız Bölüm No…, … Cilt Noda kayıtlı olan
taşınmaz üzerinde (x) ve (y) adına kayıtlı toplam; ……TL
bedelli ipotek bedelinin TENSİPLE BİRLİKTE mahkeme veznesine
YATIRILMASINA,

Söz konusu ipoteğin KALDIRILMASINA,

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa
YÜKLETİLMESİNE karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.
Saygılarımızla.

Davacı Vekili

Av. 

Ekler:	Onanmış Vekaletname

Tapu kaydı sureti

ipotek belgesi sureti


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78