Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO	:2013/ E.

Yukarıda esas numarası belirtilen Müdürlüğünüz icra dosyasında
müvekkillere ait taşınmazlarda bulunan ipotek lehtarlarının gaip
olması, ikametgâhının bilinmemesi/ipotek borcunu almaktan imtina
edilerek ipoteğin çözülmediğini gerekçeleriyle, ipotek borcunun
tamamını da icra dosyasına depo ederek, ipotek alacaklısına
ipoteğin kaldırılması için talepte bulunduk. 

␃愃̤摧㉾

␃愃̤摧ᔯ•ऀ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ, TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ,
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ İLE İLGİLİ ADRESİN MUHTARLIĞINA
YAZILAN YAZILAR NETİCESİNDE DE ŞAHISLARIN YA DA ALT SOYLARININ
ADRESLERİ, TC KİMLİK NUMARALARI, ANNE YA DA BABA ADI GİBİ HERHANGİ
BİR BİLGİYE ULAŞMANIN İMKÂNSIZ OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. Bu
gerekçe ile de dosya da ilanen tebligat yapılmış; ipotek
lehtarlarına verilen süre içerisinde dosyaya depo edilen para ipotek
lehtarları tarafından alınmamıştır.

Yukarıda arz ve izah edilen gerekçelerle; müvekkillere ait
taşınmazlar üzerinde bulunan ipoteklerin fekki için dosyanın İcra
Hukuk Mahkemesi’ne tevdiine karar verilmesini saygılarımızla
bilvekale arz ve istirham ederiz.19.08.2014

Başvuranlar Vekili